Polityka pieniezna,charakterystyka rynku pieniężnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniezna,charakterystyka  rynku pieniężnego - strona 1

Fragment notatki:

*/charakterystyka rynku pieniężnego
Rynek pieniężny określany jest jako ogół krótkoterminowych transakcji depozytowych i kredytowych. Transakcje rynku pieniężnego - przeprowadzane są w celu kształtowania płynności finansowej podmiotów gospodarczych i finansowych, czyli w celu zagwarantowania ciągłości realizowanych płatności, transakcje te zawierane są na okres od jednego dnia do roku.
- transakcja o najkrótszym terminie ,to pieniądz nocny czyli lokata dokonana od końca dnia pracy do początku następnego dnia roboczego. Transakcje te są dominujące.
Obok motywu zarządzania płynnością, transakcje na rynku pieniężnym realizowane są w celu osiągnięcia dochodu.. Na rynku pieniężnym transakcje finansowe zawierane są na bardzo duze sumy , nie realizuje się tu lokat i pożyczek detalicznych o małej wartości, charakterystycznych dla osób fizycznych oraz małych firm.
*/uczestnicy rynku pieniężnego
Uczestnicy rynku pieniężnego - banki, niebankowe instytucje finansowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe oraz władze lokalne Wśród niebankowych instytucji finansowych można wyróżnić- towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa budowlane, fundusze powiernictwa lokalnego, kasy oszczędnościowe i fundusze emerytalne.
Wyżej wymieni uczestnicy rynku są zarówno dostarczycielami środków finansowych, jak i miejscem ich lokaty w zależności od bieżącej sytuacji w zakresie płynności finansowej. Lokaty i pożyczki realizowane w formie bezpośrednich transakcji lub w formie emisji walorów dłużnych takich jak weksle skarbowe, weksle handlowe, weksle komercyjne przedsiębiorstw i bardzo popularne certyfikaty depozytowe.
 * rynek międzybankowy.
Pojęcia z rynku międzybankowego i operacje na nim.
Rynek międzybankowy - wzajemne transakcje depozytowe i kredytowe banków komercyjnych Międzybankowa stopa depozytowa - stopa oprocentowania wkładów w operacjach międzybankowych. (np. w Warszawie nazywa się WIBID).
Międzybankowa stopa pożyczkowa - stopa oprocentowania kredytów krótkoterminowych w operacjach międzybankowych.( np. w Warszawie nazywa się - WIGOR).
Opcja Call jest prawem (nie obowiązkiem) do kupna określonego dobra zwanego instrumentem bazowym (np. waluty, towaru, papieru wartościowego po z góry określonej cenie (cenie realizacji )w określonym dniu lub do tego dnia, czyli daty realizacji. Opcja Put (sprzedaży) jest analogicznym prawem do sprzedaży określonego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie - cenie realizacji - w określonym z góry dniu lub do tego dnia. Za nabyte prawo kupujący opcję musi zapłacić cenę określaną jako premia.  Opcja sprzedaży najczęściej wystawiana jest maksymalnie na okres od 9 do 12 miesięcy, a po upływie tego okresu, w terminie wygaśnięcia, stają się bezwartościowe ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz