Polityka pieniezna, rodzaje i funkcjonowanie weksli i czeków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniezna, rodzaje i funkcjonowanie weksli i czeków - strona 1

Fragment notatki:

rodzaje i funkcjonowanie weksli i czeków
Obrót wekslowy najwcześniej rozwinął się we Włoszech, a nieco później w Anglii a wiec tam gdzie najszybciej rozwinęła się wymiana handlowa. Weksel- jest dokumentem , w którym jako wystawca zobowiązuje określoną jednostkę( trasata) do zapłaty określonej sumy w określonym czasie jednostce wyszczególnionej na wekslu (beneficjent)
Sola weksel - weksel własny wystawiony w jednym egzemplarzu i stanowi on przyrzeczenie wystawcy kwoty wekslowej . Biorą tu udział dwie strony wystawca weksla (trasat)oraz beneficjent , innymi słowy osoba wystawiająca weksel zobowiązuje się do zapłacenia określonej sumy w określonym terminie osobie wymienionej na wekslu.
Awal -to przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej przez inną jednostkę w przypadku gdy nie czyni tego dłużnik. Poręczeń takich udzielają banki za odpowiednia zapłatą.
Beneficjent weksla - upoważniony z weksla - może go trzymać w portfelu aktywów aż do momentu płatności, może też dokonać indosu. Sam będąc dłużnikiem może posłużyć się wekslem do zapłacenia własnego długu.
Rotacja kredytu bankowego- to inaczej krążenie weksli i korzystnie wpływa na gospodarkę.
Dyskonto weksla - gdy beneficjent weksla potrzebuje pieniędzy i nie chce czekać do chwili, gdy wierzytelność wekslowa stanie się wymagalna , może sprzedać weksel bankowi. Banki przejmują dług i pobierają odpowiednia opłatę , która jest cena za wcześniejsze dysponowanie rzeczywistym pieniądzem. Kupna weksli przez banki dokonuje się według stopy dyskontowej. Stopa ta jest zróżnicowana w zależności od terminu płatności weksla i nie może być przedmiotem przetargu, bo nie wynika z gry podaży i popytu na kredyt handlowy.
Redyskonto weksli - bank prywatny odsprzedaje weksle bankowi centralnemu i robi to bo jest zmuszony dokonać wypłat większych niż jego rezerwa kasowa i operacje to nazywamy operacja redyskontowania . Redyskonto oznacza w istocie udzielenie kredytu bankowi prywatnemu., jego ceną jest stopa redyskontowa wyznaczana przez bank centralny
Czek_-pojęcia.
Czek - jest to zobowiązanie wystawcy (czyli banku) do zapłacenia określonej sumy wyznaczonemu beneficjentowi . w przeciwieństwie do weksla, trasantem nie jest jednostka prywatna lecz zawsze bank- czek jest więc wekslem bankowym i jest wyłącznie instrumentem rozliczeń., formą natychmiastowych rozliczeń.
Indos - oświadczenie woli zbywcy weksla, czeku lub innego papieru wartościowego zbywalnego przez indos, o przeniesieniu jego własności (ze specyficznymi konsekwencjami).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz