Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - strona 3

Polityka pieniezna,Kredyt redyskontowy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

- Kredyt redyskontowy - bank centralny odkupuje od banków komercyjnych weksle, które zostały przez nie uprzednio zdyskontowane. Bank komercyjny może przedstawić weksel do redyskonta w banku centralnym jeśli chce zwiększyć swoją płynność, aby następnie zwiększyć akcję kredytową. Bank centralny, aby z...

Polityka pieniezna,kurs walutowy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Kurs walutowy. Kurs walutowy jest to ilość waluty krajowej potrzebnej do zakupu jednostki waluty zagranicznej , bądź odwrotnie jest to ilość waluty zagranicznej niezbędnej do zakupu jednostki waluty krajowej .Jest to wiec cena jednej waluty wyrażona w innej walucie. Deprecjacja kursu - oznacza osł...

Polityka pieniezna,pieniądz towarowy i kruszcowy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

.pieniądz towarowy i kruszcowy Pieniądz towarowy i kruszcowy. Pierwszą forma pieniądza były towary konsumpcyjne,( ponieważ miały cechę powszechnej akceptacji) i wykształciły się w okresie gdy zaczęto stosować wymianę towaru za towar stad nazwa pieniądz towarowy a pojawił on w Babilonie(2000-1500)p...

Polityka pieniezna,różnica miedzy akcjami a obligacjami

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

różnica miedzy akcjami a obligacjami Akcja - papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Akcja, to inaczej ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce albo też część kapitału akcyjnego. Akcje są emito...

Polityka pieniezna,Stopy procentowe;

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

Stopy procentowe; Stopa procentowa - jest ceną za pieniądz kredytowy, jaką musi zapłacić kapitałobiorca, za czasowe użytkowanie pożyczonego kapitału. Stopy procentowe od kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym powinny oddziaływać na oprocentowanie kredytów i depozytów w całym ...

Polityka pieniezna,teorie popytu na pieniądz

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1785

TEORIE POPYTU NA PIENIĄDZ Ilościowa teoria pieniądza: pieniądz służy tylko jako środek cyrkulacji, jest gromadzony jedynie w celach transakcyjnych; szybkość krążenia pieniądza jest stała; w gospodarce panuje pełne zatrudnienie, doskonała...

Poliyka pieniezna,cele polityki pienieznej

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

Cele polityki pieniężnej Bank Centralny wyznacza trzy rodzaje celów polityki monetarnej a mianowicie -cel strategiczny - cel pośredni - cel operacyjny. Współcześnie dominującym celem strategicznym stosowanym przez banki centralne jest cel inflacyjny. Zadaniem banku jest prowadzenie polityki pienięż...

Cechy i instrumenty rynku eurowalutowego

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Pojęcie zakres cele standardy i wytyczne w zakresie audytu wewnętrznego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2030

* pojęcie, cechy i instrumenty rynku eurowalutowego Rynek eurowalutowy - pojęcie to odnosi się do ogółu krótkoterminowych transakcji lokacyjnych i pożyczkowych walucie jednego kraju, dokonywanych w banku umiejscowionym w innym kraju. Przedrostek euro wziął się stąd, że transakcje te zaczęto realiz...

Analiza kosztow metody szacowania

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2415

Wykład 5. Analiza kosztów – metody szacowania Metody szacowania kosztów w analizie koszów wykorzystują kryterium podziału kosztów w zależności od wielkości produkcji, czyli podział na koszt stały i koszt zmienny Wyróżnia się następujące metody szacowania kosztów: I. Metody niestatystyczne to je...

Rachunek kosztow w jednostce gospodarczej

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

,Wykład 7. Rachunek kosztów w jednostce gospodarczej - rachunek kosztów działania. Rachunek kosztów działań (ang. Activity-Based Costing, w skrócie ABC) jest systemem rachunku kosztów ukierunkowanym na zarządzanie przedsiębiorstw...