Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - strona 4

Rachunek kosztów - Podstawy rachunku

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2387

Wykład 1. Pojęcie i funkcje rachunku kosztów Rachunek kosztów jako nauka - stanowi podsystem rachunkowości, gdyż tworzy informację użyteczną o kosztach, które są wykorzystywane zarówno przez rachunkowość finansową dla celów sprawozdawczych jak i rachunkowość zarządczą – dla celów decyzyjnych. ...

Rachunek kosztów,wyklad 2

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1309

Przykładowe pytania otwarte 1. Na jakie pytania odpowiada układ rodzajowy kosztów. Podaj przykłady kosztów tego układu. 2. Na jakie pytania odpowiada układ funkcjonalno-podmiotowy kosztów. Podaj przykłady kosztów tego układu. 3. Na jakie pytania odpowiada układ kalkulacyjny kosztów. Podaj przy...

Rachunek kosztów,wyklad 3

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

Przykładowe pytania otwarte 1. Zdefiniuj pojęcie zysk i strata. 2. Wymień podstawowe segmenty działalności w rachunku zysków i strat. 3. Podaj przykład przychodu finansowego i kosztu finansowego 4. Podaj przykład pozostałego przycho...

Rachunek kosztów,wyklad 4

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4613

Przykładowe pytania otwarte 1. Co rozumiesz pod pojęciem kosztu?. Wskaż cechy charakterystyczne kosztów? 2. Jakie są cechy charakterystyczne dla kosztów? Czym różni się koszt od nakładu, wydatku i straty nadzwyczajnej? Wypowiedź poprzyj przykładami. 3. Co to jest przychód i czym różni się od wp...

Rachunek kosztów,wyklad 5

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1862

Przykładowe pytania otwarte 1. Wymień metody statystyczne i metody niestateczne w analizie szacowania kosztów 2. Wskaż zalety i wady poszczególnych metod szacowania kosztów 3. Charakterystyka metody księgowej szacowania kosztów 4. Charakterystyka metody graficznej szacowania kosztów 5. Charakt...

Rachunek kosztów,wyklad 7

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1519

Przykładowe pytania otwarte 1. Co jest głównym celem rachunku kosztów działań. 2. Na czym koncentruje się rachunek kosztów działań 3. Wskaż podstawowe zasady związane z rachunkiem kosztów działań 4. Zdefiniuj pojęcie procesu i działania. Podaj przykłady. 5. Zdefiniuj działanie dotyczące pojedy...

Rachunek kosztów wyklad 1

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2205

Przykładowe pytania otwarte 1. Cechy charakterystyczne rachunkowości finansowej 2. Cechy charakterystyczne rachunkowości zarządczej 3. Pojęcie, zadania i funkcje rachunku kosztów 4. Funkcje rachunku kosztów względem rachunkowości finansowej 5. Funkcje rachunku kosztów względem rachunkowości za...

Controlling i planowanie finansowe w logistyce

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

WYKŁADY. Controlling i planowanie finansowe w logistyce. Zasady planowania finansowego Obszar logistyki Koncepcja controllingu Ad.1). Planowanie finansowe - zasady. Planowanie finansowe opiera się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa a następnie ustalaniu celów, jakie maja być reali...

Podstawy zarządzania - omówienie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • mgr inż. Marek Stankiewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

Podstawy zarządzania wykład I Temat: Przesłanki, rozwój naukowego zarządzania. Prawo: Kark Fisher gospodarka Sektor I naturalna (rolnictwo, rybołówstwo); największe zatrudnienie do XVII w . Sektor II industrialna (komunikacja, przemysł); nowe potrzeby, powstanie maszyn i urządzeń . Sektor III usług...

Skrypt - Prawo Gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

SKRYPT do przedmiotu Prawo: Prawo I Podmioty prawa cywilnego ZDOLNOŚĆ PRAWNA, ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH Polski system prawny uznaje każdego człowieka za podmiot praw i obowiązków. OSOBA FIZYCZNA (OF) - człowiek jako uczestnik stosunków cywilnoprawnych. Istotę ludzką odróż...