Rachunek kosztów,wyklad 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów,wyklad 7 - strona 1

Fragment notatki:

Przykładowe pytania otwarte
1. Co jest głównym celem rachunku kosztów działań.
2. Na czym koncentruje się rachunek kosztów działań
3. Wskaż podstawowe zasady związane z rachunkiem kosztów działań
4. Zdefiniuj pojęcie procesu i działania. Podaj przykłady.
5. Zdefiniuj działanie dotyczące pojedynczych produktów. Podaj przykład
6. Zdefiniuj działania dotyczące partii produktów. Podaj przykład
7. Zdefiniuj działania dotyczące asortymentu produktów. Podaj przykład
8. Zdefiniuj działania dotyczące całego przedsiębiorstwa. Podaj przykład
9. Zdefiniuj pojęcie zasobu. Podaj przykład.
10. Podaj przykłady nośników kosztów zasobów.
11. Podaj przykłady nośników kosztów działań.
12. Co to są koszty bezpośrednie działań
13. Co to są koszty pośrednie działań
Przykładowe pytania testowe
1. Rachunek kosztów działań jest stosowany w tych przedsiębiorstwach, w których jest duży
udział w kosztach całkowitych:
a) kosztów zmiennych
b) kosztów bezpośrednich
c) kosztów pośrednich.
2. W rachunku kosztów działań kluczem rozliczeniowym kosztów pośrednich między działania
jest:
a) kwota kosztów bezpośrednich
b) ilość zużytych zasobów
c) liczba wykonanych działań.
3. W rachunku kosztów działań kluczem rozliczeniowym kosztów działań między asortymenty
produktów jest:
a) kwota kosztów bezpośrednich
b) ilość zużytych zasobów
c) liczba wykonanych działań.
4. W rachunku kosztów działań według działań grupuje się:
a) koszty pośrednie
b) koszty bezpośrednie
c) koszty zmienne.
5. Kluczami rozliczeniowymi pierwszego rodzaju są:
a) nośniki kosztów zasobów
b) nośniki kosztów działań
c) nośniki kosztów produktów
6. Kluczami rozliczeniowymi drugiego rodzaju są:
a) nośniki kosztów zasobów
b) nośniki kosztów działań
c) nośniki kosztów produktów
7. Nośnikiem kosztów działań nie może być:
a) liczba wykonanych działań
68
b) miejsce wykonania działań
c) czas wykonania działań.
8. Nośnikiem kosztów działania „magazynowanie” może być:
a) ilość wytworzonych produktów,
b) ilość materiałów przyjętych do magazynu,
c) powierzchnia magazynu.
9. Nośnikiem kosztów zasobu „magazyny” może być:
a) powierzchnia magazynu,
b) ilość materiałów wydanych z magazynu,
c) amortyzacja magazynu.
10. Zasada dużej różnorodności oznacza, że rachunek kosztów działań warto stosować, gdy w
przedsiębiorstwie ma miejsce:
a) wysokie zatrudnienie,
b) duże zróżnicowanie klientów,
c) duża różnorodność zużywanych materiałów bezpośrednich.
69
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz