Podstawy zarządzania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - omówienie - strona 1 Podstawy zarządzania - omówienie - strona 2 Podstawy zarządzania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania wykład I Temat: Przesłanki, rozwój naukowego zarządzania. Prawo: Kark Fisher gospodarka Sektor I naturalna (rolnictwo, rybołówstwo); największe zatrudnienie do XVII w . Sektor II industrialna (komunikacja, przemysł); nowe potrzeby, powstanie maszyn i urządzeń . Sektor III usługi (edukacja, bezpieczeństwo). Robert Owen - właściciel fabryk tkackich, bogacz angielski. t
Początek 2-3h przerwa Koniec zmiany
zmiany
Wydajność A+A 1 A+ B
XIX/ XX w. rewolucja w procesach pracy; Taylor( 1856-1915): norma, instrukcja, akord. Przesłanki naukowego zarządzania- rewolucyjny rozwój zasobów (wynalezienie maszyny parowej, a potem elektryczności. Rozwój ewolucyjny, potem rewolucyjny= popyt na nowe, nie wynikające tylko z doświadczenia metody działania. Zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów, optymalnej ich produktywności. Zasoby: ludzie, technika, ziemia, dobra naturalne, surowce i komponenty, kapitał, informacje i wiedza. (zmienna ranga zasobów w czasie)
Kierunki naukowego zarządzania: fizjologiczno- techniczny:
- F. W. Taylor (1856-1915) norma, instrukcja, akord system Taylora w dużych zakładach, ojciec naukowego zarządzania. - H. Ford (1863-1947) taśma. - Karol Adamiecki (1866-1933) wąskie gardła i harmonogramy( harmonizacja procesów produkcji). Następstwa: wzrost wydajności idący w parze ze wzrostem wielkości podmiotów gospodarczych (małych nie stać na innowacje), wzrost stopy życiowej robotników mających pracę , koncentracja produkcji i kapitału, łączenie kapitałów (spółki). !!!!!
b) administracyjny:
- H. Fayol (1841-1925) funkcje wymagające specjalizacji w zarządzaniu: techniczna, finansowa, handlowa, zabezpieczeniowa( ubezpieczeniowa), ewidencyjno- rozrachunkowa, administracyjna. Czynniki administracyjne ( kierownicze): przewidywanie (planowanie); organizowanie (tworzenie struktur procedur); rozkazywanie (motywowanie); koordynowanie (przeciwdziałanie i/lub usuwanie zakłóceń); kontrola. Jedność: kompetencje= uprawnieniom= odpowiedzialność.
Droga służbowa: Jedność rozkazodawstwa
- Max Weber (1864-1920)- rodzaje władzy (charyzmatyczna, tradycjonalna, legalna), model idealnego biura. Dla obsługi władcy: formalizacja w zatrudnieniu, zapewnienie nadrzędności interesu instytucji nad indywidualnym( depersonalizacja), sformalizowana pragmatyka, sformalizowane ,,bezosobowe'' interakcje międzyludzkie. Krytyka następstwa: dalszy wzrost wielkości instytucji, wzrost sprawności zarządzania. c) Human Relations:


(…)

… zarządzania. c) Human Relations:
- …… jego eksperyment i jego następstwa.
- D. McGregor i jego teoria X i Y
Następstwa: wzrost wydajności , zadowolenie ludzi, spadek nastrojów sprzyjających rewolucji proletariackiej, ,,szlaban'' dla bolszewizmu w USA i innych wysokorozwiniętych krajów. Nurty metodologiczne w zarządzaniu : systemowy i sytuacyjny. Współcześnie oba- inwentyka. Współczesne podstawowe zagadnienia…
… i interesujący się jego pracą. Relacje współpracy, wzajemnego zrozumienia, poszanowania opinii, wytwarzają u pracowników zadowolenie i satysfakcję. Jeżeli te relacje zachodzą w miejscu pracy to satysfakcja i zadowolenie kojarzą się w psychice człowieka z pracą. Dodatnio na zadowolenie z pracy wpływa też zmniejszenie dystansu władzy między pracownikiem, a jego przełożonym.
Na zadowolenie z pracy wpływają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz