Wprowadzenie do zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do zarządzania - strona 1 Wprowadzenie do zarządzania - strona 2 Wprowadzenie do zarządzania - strona 3

Fragment notatki:


Praca kierownika - planowanie, organizowanie, motywacja, kontrola
Organizacja w znaczeniu:
rzeczowym - każda rzecz zorganizowana (całość, której elementy dobrano i połączono dla realizacji celu) np. przedsiębiorstwo, zespół ludzi, urządzenie techniczne
atrybutowym - sposób zorganizowania (sposób doboru i łączenia części dla powodzenia całości)
czynnościowym - organizowanie (działanie polegające na doborze i łączeniu części w całość dla uzyskania powodzenia całości lub poprawy sytuacji)
Możemy wyróżnić trzy rodzaje organizacji w sensie rzeczowym - urządzenia techniczne, organizacje społeczne, instytucje (ludzie i środki działania)
Instytucje - grupy organizacji:
złożona z ludzi i rzeczowych środków działania
posiada cel o charakterze powtarzalnym
o działaniu wyznaczonym przepisami
podlegająca zarządzeniu
Zarządzanie - określanie celu dla kierowanej jednostki i tworzenie warunków umożliwiających realizację tego celu
Kierowanie - stawianie celu i tworzenie warunków do jego realizacji
Tworzenie warunków - dostarczanie środków, podział zadań i przydział środków, system motywacji, ocena stopnia wykonania celu, organizowanie planu działania
Przedmiotem nauki o organizacji i zarządzaniu są ludzie i rzeczowe środki działania (warunki, narzędzia, procesy) dobrane i połączone dla sprawnej realizacji wspólnego celu
Podstawowe pytania nauk o organizacji i zarządzaniu:
jak należy sprawnie organizować działania ludzi (indywidualne i zespołowe)
jak zapewnić sprawne funkcjonowanie i rozwój stworzonych przez człowieka całości organizacyjnych
Organizacja i zarządzanie to nauka empiryczna (podstawą jest obserwacja rzeczywistości, rozwija się dla potrzeb praktyki, jest nauką sytuacyjną, rozwiązania proponowane zależą od uwarunkowań, sytuacji, nie ma uniwersalnych wzorców)
Cechy nauk:
obiekt badań
interdyscyplinarny charakter - powiązana z innymi naukami, korzysta z dorobku innych nauk i daje wiedzę pomagającą innym naukom
posiada własną metodę dochodzenia do twierdzeń
Prakseologiczne kryteria oceny organizacji i funkcjonowania instytucji:
skuteczność - stopień osiągnięcia celu (koncepcja stawiania celu: specyficzny, mierzalny, atrakcyjny, realny, terminowy), działanie może być skuteczne, nie w pełni skuteczne, nieskuteczne, przeciwskuteczne, jeśli nie jesteśmy skuteczni, nie jesteśmy sprawni
ekonomiczność - stosunek efektów działania do nakładów (CWU/CK 1 ekonomiczne, =1 obojętne,

(…)

… bądź ekonomiczność
Nauki, z którymi współpracuje OiZ:
prakseologia - daje wytyczne jak budować sprawne organizacje, jak sprawnie nimi zarządzać, daje kryteria porównania i wyboru rozwiązań najskuteczniejszych
nauki prawne - wyznaczają warunki funkcjonowania organizacji
nauki przyrodnicze - medycyna pracy, nauka o zagrożeniach w procesie pracy, BHP, fizjologia pracy
nauki społeczne - psychologia pracy
… wydajniej, zadowolenie pracownika zależy głównie od klimatu w firmie, pracownik przynosi do firmy problemy jakie ma poza firmą. Proponowano aby kierownik był kolegą pracowników, interesował się ich problemami, zaproponowano włączenie do społeczności firmy, również rodzin pracowników. Człowieka odkryto jako jednostkę społeczną, reaguje nie tylko na pieniądze, ale również na sytuację w firmie, mógł…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz