Ewolucja nauki o organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja nauki o organizacji  - strona 1

Fragment notatki:


EWOLUCJA NAUKI O ORGANIZACJI: - podstawowe założenia koncepcji klasycznej
- podstawowe założenia koncepcji behawioralnej (E. Mayo)
- kierunek badań operacyjnych (ilościowy)
- kierunek systemowy
- kierunek sytuacyjny (podejście strategiczne)
- podejście prakseologiczne ( T. Kotarbiński)
- współczesne (neoklasyczne) podejście do organizacji i zarządzania
- podstawowe zasady funkcjonowania współczesnych organizacji
- czynniki sukcesu i porażki współczesnych organizacji gospodarczych.
W ujęciu klasycznym (metafora: organizacja jako dobrze naoliwiona maszyna) - nurt przemysłowy - przedstawiciele ( F. W. Taylor, H. Lechatelier, H. Gannt, K. Adamiecki, H. Emmerson, F. i L. Gilbreth)
- dopasowywanie pracy ludzi do rytmu maszyn i urządzeń
- podnoszenie wydajności i efektywności organizacji
- poszukiwanie i tworzenie naukowych metod usprawniania organizacji (cykl organizacyjny, harmonogramy, chronometraż, itp.), naukowe podejście do badania i usprawniania organizacji.
Normy i ruchy robocze, motywacja pieniężna i akordowa (wysokie normy), wyznaczanie najlepszego sposobu wykonania każdej z czynności. Ścisły podział wykonawstwa i kierowania pracą.
Podstawowymi błędami było:
- pracownik ma wykonywać polecenia bez kwestionowania, od myślenia jest kadra kierownicza, traktowania człowieka jako przedmiotu
- usprawnianie pojedynczych stanowisk pracy w oderwaniu od ich systemowych powiązań z innymi elementami , człowiek ani system społeczny to nie maszyny
Nurt administracyjny (przedstawiciele: H. Fayol, M. Weber) - poszukiwanie uniwersalnej recepty na kierowanie (14 zasad zarządzania Faylola),
- wyznaczanie uniwersalnych funkcji zarządzania (podstawowych grup działań kierowniczych) w organizacji, - sformułowanie uniwersalnych zasad pracy administracyjnej (naukowej biurokacji)
14 zasad Fayola: - podział pracy
- autorytet
- dyscyplina
- jedność rozkazodawstwa
- jednolitość kierownictwa
- podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu
- wynagrodzenia
- centralizacja
- hierarchia
- ład
- ludzkie traktowanie podwładnych
- stabilność personelu
- inicjatywa
- zgranie personelu
Nurt administracyjny wprowadził nowe spojrzenie na ład w organizacji to w warunkach „naukowej organizacji nie zdołało znacznie usprawnić mechanizmów funkcjonowania (zbyt antagonistyczne postawy między kierownikami a wykonawcami) Human relations (podejście od strony stosunków międzyludzkich) - główni przedstawiciele: Mayo, McGregor, Maslow


(…)


- początek - geneza
- problemy z dalszym wzrostem wydajności i motywowania człowieka w ramach koncepcji klasycznej
- dostrzeżenie istoty człowieka jako podmiotu a nie przedmiotu
- dostrzeżenie człowieka jako istoty społecznej
- odkrycie roli grup nieformalnych, właściwych stosunków interpersonalnych i klimatu organizacyjnego dla efektywności pracy
- dostrzeżenie wagi motywacji pozapłacowej i bezpieczeństwa socjalnego jednostki
Podstawowe założenia kierunku ilościowego (badań operacyjnych):
- Wykorzystywanie do analizy skomplikowanych problemów zespołów interdyscyplinarnych, - zastosowanie modeli matematycznych w procesie rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, a później do podejmowania optymalnych decyzji zarządzaniu
- zastosowanie technik ilościowych w zarządzaniu operacyjnym ( planowanie, produkcja…
… zintegrowana, zrównoważona, zharmonizowana)
- nie tylko jakość procesów przetwarzania, ale także elementów na wejściu do systemu mających wpływ na wynik na wyjściu (analiza systemowa)
Cechy organizacji jako systemu społecznego:
- struktura
- otwartość
- celowość (roztropność)
- hierarchiczność
- zdolność aentropii (doskonalenia się)
- zdolność do osiągnięcia dynamicznej równowagi z otoczeniem
- posiadanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz