Kierunki rozwoju nauki o organizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierunki rozwoju nauki o organizacji - strona 1 Kierunki rozwoju nauki o organizacji - strona 2 Kierunki rozwoju nauki o organizacji - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 3 . Kierunki rozwoju nauki o organizacji Prowadzący: dr P. Walentynowicz
Podstawowe założenia koncepcji klasycznej, Podstawowe założenia koncepcji behawioralnej (E. Mayo), Kierunek badań operacyjnych (ilościowy) , Kierunek systemowy, Kierunek sy tuacyjny (podejście strategiczne, strukturalne i marketingowe),
Podejście prakseologiczne (T. Kotarbiński),
Współczesne (neoklasyczne) podejście do organizacji i zarządzania, Czynniki sukcesu i porażki współczes nych organizacji gospodarczych. Ad. 1 Koncepcja organizacji w ujęciu klasycznym (metafora: organizacja jako dobrze naoliwiona maszyna) a) Nurt przemysłowy (główni przedstawiciele - F.W. Taylor, H. LeChatelier, H. Gannt, K. Adamiecki, H. Emmerson, F. i L. Gilbreth)
podnoszenie wydajności i efektywności organizacji oraz dopasowanie pracy ludzi do rytmu maszyn i urządzeń,
naukowe podejście do badania i usprawniania organizacji,
poszukiwanie i tworzenie naukowych metod usprawniania organizacji (cykl organizacyjny, harmonogramy, wytyczne efektywności, chronometraż itp.),
wyznaczanie najlepszego sposobu wykonania każdej z czynności (narzędzia, pracownicy, normy i ruchy robocze, szkolenia),
motywacja pieniężna i akordowa (wysokie normy),
ścisły podział wykonawstwa i kierowania pracą (postulowanie przyjaznych stosunków).
Podstawowymi błędami było: traktowanie człowieka jako przedmiot ( homo oeconomicus ),
pracownik ma wykonywać polecenia bez kwestionowania, od myślenia jest kadra kierownicza,
człowiek, ani system społeczny to nie maszyny, usprawnianie pojedynczych stanowisk pracy w oderwaniu od ich systemowych powiązań z innymi elementami.
b) Nurt administracyjny (główni przedstawiciele - H. Fayol, M. Webber, Ch. Barnard). poszukiwanie uniwersalnej recepty na kierowanie (14 zasad zarządzania H. Fayola),
wyznaczenie podstawowych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstw,
wyznaczenie uniwersalnych funkcji zarządzania (podstawowych grup działań kierowniczych) w organizacji, sformułowania uniwersalnych zasad pracy administracyjnej (naukowej biurokracji). Przykład dokonań nurtu administracyjnego - 14 zasad zarządzania H . Fayola Podział pracy, Autorytet, Dyscyplina, Jedność rozkazodawstwa, Jednolitość kierownictwa, Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu, Wynagrodzenia, Centralizacja, Hierarchia, Ład, Ludzkie traktowanie podwładnych,

(…)

… wprowadził nowe spojrzenie na ład organizacyjny, to w warunkach „naukowej organizacji” nie zdołał znacznie usprawnić mechanizmów jej funkcjonowania (zbytnie antagonistyczne postawy między kierownikami a wykonawcami).
Ad. 2 Podejście od strony stosunków międzyludzkich - „human relations” (główni przedst. - E. Mayo, D. McGregor, A. Masłow)
początek - problemy z dalszym wzrostem wydajności i motywowania…
…”) (3Z),
- nie tylko jakość procesów przetwarzania, ale także elementów na WE do systemu ma wpływ na wynik na WY (analiza systemowa).
Cechy organizacji jako systemu społecznego:
otwartość,
celowość (roztropność),
struktura,
hierarchiczność,
zdolność aentropii (doskonalenia się),
zdolność do osiągania dynamicznej równowagi z otoczeniem,
muszą posiadać człon kierowniczy pełniący funkcję regulatora systemu…
… informacyjny,
niewystarczająco produktywne zasoby,
sprzeczne interesy wśród kadry,
3) Kontrola finansowa (zarządzanie finansami):
brak aktualnych danych finansowych,
brak skutecznego systemu prognozowania przepływów gotówki,
nadmierne i trudno zbywalne zapasy,
nieskuteczne planowanie inwestycji,
zbyt długi cykl regulowania należności,
niska świadomość finansowych skutków decyzji wśród kierownictwa średniego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz