Controlling i planowanie finansowe w logistyce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Controlling i planowanie finansowe w logistyce - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁADY.
Controlling i planowanie finansowe w logistyce.
Zasady planowania finansowego
Obszar logistyki
Koncepcja controllingu
Ad.1). Planowanie finansowe - zasady.
Planowanie finansowe opiera się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa a następnie ustalaniu celów, jakie maja być realizowane przy danych możliwościach finansowych. Rzetelne planowanie finansowe wymaga prawidłowej rachunkowości, ciągłości, prowadzenia finansów firmy oraz wnikliwości, rzetelności i ostrożności podczas analizowania danych.
Główne zasady planowania finansowego.
Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, która przejawia się w tym by ustalić możliwie najwyższą cenę, za którą można sprzedać produkty.
Utrzymanie stabilności finansowej (czyli kondycji finansowej firmy) a w tym celu przydatna jest analiza wskaźnikowa, która bazuje na sprawozdaniach finansowych.
Poprawa wyników finansowych, która zależy od systematycznego monitorowania wyników działalności.
Zachowanie płynności finansowej , co polega na wywiązywaniu się firmy ze swoich zobowiązań.
Zaplecze finansowe dostosowane musi być do sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa.
Optymalizacja kosztów, czyli tworzenie sytuacji, w których wymiar kosztów pozwala unikać przedsiębiorstwu problemów w obszarze finansów.
Optymalna struktura organizacyjna, która służyć ma szybkiemu przepływowi informacji.
Właściwa polityka inwestycyjna, która dostosowana być musi do finansowych możliwości firmy.
Elementy planowania finansowego.
Przykładowe planowanie przepływu strumieni pieniężnych powinno uwzględniać;
Planowanie całkowitej wielkości przychodów i przewidywany wzrost kosztów.
Planowanie kosztów, które jest pochodną wzrostu produkcji stosowanej technologii, kosztów eksploatacji, środków prawnych, metod wyceny środków produkcji, zasad ustalania wszystkich form wynagrodzeń, czy dostępności do obcych źródeł finansowania kosztów związanych z ich usługą.
Planowanie wielkości podatków, ulg podatkowych.
Planowanie wydatków, które wpływają na wielkość zysku.
Zarządzanie łańcuchem dostaw.
Logistyka - wiedza, praktyczna umiejętność działania związana z fizycznym przepływem towarów i usług.
Controlling.
To proces sterowania zorientowany na wynik przedsiębiorstwa realizowany poprzez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość.
To system wzajemnie określonych przedsięwzięć, zasad, metod i technik służących wewnętrznemu systemowi sterowania i kontroli zorientowanemu na osiągnięcie założonego wyniku rzeczowego i finansowego.


(…)


- w procesie zarządzania traktuje Controller jako niezbędnego partnera
- jest nawigatorem i doradcą menegera
Controlling a rachunkowość;
Controlling opiera się na danych dostarczanych przez system sprawozdawczy przedsiębiorstwa i rachunkowość finansową, stąd jego wartość zależy od jakości i aktualności danych.
Dział (kierownik) rachunkowości)
Controller
Cel: prawidłowe ujecie i uzgadnianie liczb
Cel: aktywne…
….
Controlling a zarządzanie;
Menager
Controller
-Określa wielkości dla budżetu, cele i środki do ich realizacji oraz podejmuje decyzje
-Koordynuje podstawy planowania i decyzji, zarządza procesem budżetowania
- stosuje środki sterowania w wypadkach odchyleń od celu
- informuje okresowo o wielkościach przyczynach odchyleń od celu
- działa i reaguje aby dopasować cele i środki do zmieniających się warunków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz