Cechy i instrumenty rynku eurowalutowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy i instrumenty rynku eurowalutowego - strona 1 Cechy i instrumenty rynku eurowalutowego - strona 2

Fragment notatki:

* pojęcie, cechy i instrumenty rynku eurowalutowego
Rynek eurowalutowy - pojęcie to odnosi się do ogółu krótkoterminowych transakcji lokacyjnych i pożyczkowych walucie jednego kraju, dokonywanych w banku umiejscowionym w innym kraju. Przedrostek euro wziął się stąd, że transakcje te zaczęto realizować w Europie. Rynek eurowalutowy służy finansowaniu handlu międzynarodowego i przesuwaniu wolnych funduszy pożyczkowych z regionów świata o ich nadmiarze w stosunku do popytu do regionów świata o niedostatku wolnych funduszy pożyczkowych stosunku do popytu. Minimalna wartość transakcji na tym rynku wynosi milion dolarów lub równowartość tej sumy w walucie.
Eurowalutą - jest np. lokata dolarowa dokonana w banku w Londynie. W zależności od waluty rozróżniamy transakcje w eurodolarach, eurojenach, eurofuntach itp. Główna rolę odrywają jednak transakcje w dolarach amerykańskich .Jest to logicznym następstwem pełnienia przez dolar funkcji pieniądza międzynarodowego.
Certyfikat depozytowy - na rynku eurowalutowym jest najważniejszym instrumentem na tym rynku. Zakup tego waloru jest wariantem alternatywnym względem lokaty bezpośredniej, można go sprzedać z dyskontem przed ostatecznym terminem wykupu.
*rynek finansowy przedsiębiorstw
Rynek finansowy przedsiębiorstw - wzajemne pożyczki miedzy przedsiębiorstwami, które są skutkiem trudności pozyskiwania kredytów od banków. Wzajemne pożyczki przedsiębiorstw na bardzo duże sumy są dokonywane bezpośrednio a nie w formie emisji walorów, wierzytelności te mają cechy zbywalności, nie można ich odsprzedać innemu przedsiębiorstwu.
Weksle depozytowe przedsiębiorstw - produkt finansowy, który jest emitowany przez same przedsiębiorstwa i mają charakter zbywalny. Można je odsprzedać przed ostatecznym terminem wykupu. W tym sensie wykazują podobieństwo do weksli skarbowych i certyfikatów depozytowych. Organizacja emisji weksli depozytowych przedsiębiorstw zajmują się banki , rozprowadzają je na rynku i udzielają gwarancji wykupu po uzgodnionej cenie w przypadku, gdyby nie udało się uplasować calej emisji na rynku.
Umowy odkupu (repo).- jest to forma krótkoterminowych pożyczek pod zastaw weksli skarbowych. Jeżeli np. duże przedsiębiorstwo ma chwilowo wolne fundusze to zamiast trzymać je na niskooprocentowanym rachunku bieżącym , może kupić od banku komercyjnego na określony czas (np. na tydzień) weksle skarbowe. Transakcja ta oznacza udzielenie bankowi kredytu pod zastaw skarbowych papierów wartościowych. Po upływie tego umownego okresu bank komercyjny odkupuje od przedsiębiorstwa zastawione weksle skarbowe płacąc należne odsetki: w istocie spłaca pożyczkę.
* fundusze lokacyjne
Fundusze lokacyjne - nowy rodzaj podmiotów finansowych na rynku pieniężnym , pozyskują one środki finansowe , sprzedając tzw. Jednostki uczestnictwa , uprawniające kupujących do partycypowania w dochodach funduszu lokacyjnego. Tak pozyskane zasoby finansowe są następnie lokowane na rynku pieniężnym w krótkoterminowe papiery wartościowe lub na rynku międzybankowym w formie krótkoterminowych lokat bezpośrednich.. Najbardziej popularne to certyfikaty depozytowe, bony skarbowe i weksle przedsiębiorstw. Fundusz lokacyjny odkupuje po określonym czasie jednostki uczestnictwa. Zwrot funduszy następuje wraz z uzyskanym dochodem w drodze realizacji czeku funduszu w banku komercyjnym. Fundusze lokacyjne rynku pieniężnego powstały w USA w latach 60 ubiegłego wieku a ich dynamiczny rozwój nastąpił w latach 90.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz