Polityka pieniezna,teorie popytu na pieniądz

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniezna,teorie popytu na pieniądz - strona 1

Fragment notatki:

TEORIE POPYTU NA PIENIĄDZ
Ilościowa teoria pieniądza:
pieniądz służy tylko jako środek cyrkulacji, jest gromadzony jedynie w celach transakcyjnych; szybkość krążenia pieniądza jest stała; w gospodarce panuje pełne zatrudnienie, doskonała elastyczność cen, płac i stóp procentowych sprawia, że stanem naturalnym jest stan pełnego zatrudnienia; popyt na towary zawsze równa się podaży, jest to słynne prawo rynków Saya, realny popyt na pieniądz jest stały; podaż pieniądza jest kształtowana niezależnie i ma charakter zewnętrzny w stosunku do procesów produkcji. Zmiana poziomu cen nie może nastąpić bez uprzedniej zmiany podaży pieniądza; M*V=P*T, poziom cen zależy więc od ilości pieniądza w gospodarce; stopa procentowa jako cena jest pomijana w analizie; przedstawicielami są głównie D. Hune, I. Fisher;
Szkoła Cambridge:
ze względu na stałość dochodu realnego w krótkim okresie, podaż pieniądza ma największy wpływ na zmiany ceny;
wprowadzono pojęcie naturalnej i rynkowej stopy procentowej
dochodowa formuła popytu na pieniądz M=kpy=kY, dochód realny jako najważniejszy czynnik
główni przedstawiciele A.C. Pigou, D. Hune, R. Camtillon, H. Thomton, K. Wicksell
zmiany cen nie są proporcjonalne do zmian podaży pieniądza;
pieniądz jako zasób, kojarzony z majątkiem, bogactwem;
szybkość krążenia mało ważna, skupienie się na części dochodów otrzymywanych jako zasób k=1/Y, k nie jest stałe;
pełne zatrudnienie przy naturalnej stopie procentowej, dla której oszczędności = inwestycjom;
popyt i podaż - mechanizm transmisji bezpośredniej i pośredniej, zjawiska pieniężne wpływają na sferę realną;
Szkoła Keynesowska:
stan pełnego zatrudnienia nie jest naturalnym stanem równowagi gospodarczej, udowodnił to wielki kryzys gospodarczy lat trzydziestych XX wieku;
istnieje niska elastyczność cen i płac w dół, znaczy to, że w ujęciu nominalnym ceny i płace trudno obniżyć;
szybkość krążenia pieniądza nie jest stała, podlega dużym zmianom, motywem gromadzenia pieniądza nie jest tylko motyw transakcyjny ale także przezornościowy i spekulacyjny;
podaż pieniądza nie ma charakteru niezależnego, egzogenicznego, jest zdeterminowana popytem na pieniądz, zmiany podaży pieniądza jako niezbędny warunek pobudzenia koniunktury;
istnieje jedna stopa procentowa, stopa procentowa jako zjawisko czysto pieniężne, jej wysokość zależy od popytu i podaży na pieniądz, przy niskiej stopie procentowej wzrost podaży pieniądza nie prowadzi do jej dalszego obniżenia (pułapka płynności);
popyt na pieniądz zależy od dochodu oraz od stopy procentowej - preferencja płynności, MD=MT-MA;


(…)

… do równowagi przy pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego;
najważniejsza jest podaż i popyt na dobra kapitałowe;
Monetaryzm:
podaż pieniądza niezależna od popytu na pieniądz, podaż pieniądza powinna wzrastać w takim samym tempie jak zdolności produkcyjne;
wzrost podaży pieniądza prowadzi w krótkim okresie do spadku stopy procentowej i odwrotnie, stopy procentowe słabo oddziałują na wielkość produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz