Rola wskaźnika rezerwy obowiązkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola wskaźnika rezerwy obowiązkowej - strona 1 Rola wskaźnika rezerwy obowiązkowej - strona 2

Fragment notatki:


Rola wskaźnika rezerwy obowiązkowej, stopy dyskontowej i redyskontowej w kształtowaniu podaży pieniądza przez bank centralny. Stopa rezerw obowiązkowych jest to minimalna relacja rezerw gotówkowych do wkładów jaką muszą utrzymywać banki komercyjne na mocy ustaleń banku centralnego. Stopa dyskontowa jest to stopa procentowa stosowana przez bank centralny przy udzielaniu pożyczek bankom komercyjnym. Stopa redyskontowa jest to stopa jaką stosuje bank centralny przy zakupie weksli od banków komercyjnych. Stopa lombardowa jest to stopa kredytu po jakiej banki komercyjne udzielają pod zastaw nieruchomości lub innych drogocennych rzeczy. Przedsiębiorca A potrzebuje dostawę środków inwestycyjnych od B na sumę 1000 jednostek pieniężnych, ale że nie posiada takiej sumy wystawia B weksel, który upoważnia okaziciela na odebranie w określonym czasie 1100 jednostek pieniężnych (+10%), jeśli B nie chce czekać może sprzedać weksel bankowi komercyjnemu za sumę 1040 jednostek pieniężnych i tak zarabiając 40 jednostek pieniężnych, - jest to dyskonto weksla. Bank komercyjny jeśli bardzie jest zainteresowany gotówką niż wekslem może sprzedać weksel bankowi centralnemu za 1080 jednostek pieniężnych i tak zarabiając 20 jednostek - jest to redyskonto weksla. Tych 20 jednostek to 2%, które zarobił bank centralny i jest to stopa redyskontowa. Wzrost stopy redyskontowej to środek studzenia koniunktury, jej obniżenie to środek podgrzewania koniunktury Jeśli stopa redyskontowa jest niska to w takiej sytuacji bank centralny skupuje dużą ilość wierzycieli banków komercyjnych, następuje odpływ pieniądza z rynku, bo wierzyciele spłacają należności do banku centralnego, ich pieniądze nie trafią ponownie na rynek lecz zostaną przez bank centralny przetrzymane. Wysoka stopa redyskontowa to duży zysk banku centralnego przy skupowaniu weksli od banków komercyjnych, a co za tym idzie nie sprzyja to powiększaniu zysków (rezerw) banków handlowych. Dla większej skuteczności działania tego mechanizmu stosuje się limity redyskontowe jest to wyznaczanie dla danych banków handlowych odpowiedniej łącznej kwoty weksli do redyskonta lub preferowanie weksli od ważnych dla działania gospodarki gałęzi gospodarczych np. budownictwo, gospodarka rolna, eksport Podniesienie stopy redyskontowej przez to zmniejszenie sprzyjającej sytuacji banków handlowych do gromadzenia zasobów, spowoduje podrożenie innych stóp procentowych na rynku pieniężno-kredytowym. Co zmniejszy zapotrzebowanie na kredyt przez firmy i osoby prywatne z powodu jego wysokich kosztów. Bank centralny udzielając kredytu bankowi komercyjnemu zwiększa jego zdolność do udzielania kredytów przez niego samego pozostałym podmiotom ekonomicznym, kredyt taki jest oprocentowany procent ten jest to stopa dyskontowa. Po przez zwiększenie stopy procentowej dyskonta zmniejszają się kredytodawcze możliwości banku handlowego.

(…)

… bezgotówkowego. Na tym nie kończy się proces kreacji pieniądza, bank komercyjny może przekazać ten pieniądz do innego banku komercyjnego. Ten następny bank traktuje go już jako wkład pierwotny. Zatrzymując 20% z 80% czyli 16% pozostałe 64% przekazać może innemu bankowi komercyjnemu, zwiększając jego wkład pierwotny o 64% tak tworzy się pieniądz bankowy i dalsza ekspansja kredytu. …
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz