kreacja pieniądza i narzędzia BC

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kreacja pieniądza i narzędzia BC - strona 1 kreacja pieniądza i narzędzia BC - strona 2 kreacja pieniądza i narzędzia BC - strona 3

Fragment notatki:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(…)

… 729,00
D 729,00 72,90 624,10
E 624,10 62,41 561,69
F 561,69 56,17 505,62
G 505,62 50,56 455,06
H 455,06 45,51 409,55
l 409,55 40,95 368,60
J 368,60 36,86 331,74
K 331,74 33,17 298,67
… … … …
Pozostałe banki razem 3 304,64 330,464 3005,97
System bankowy ogółem 10000,00 1000,00 9000,00
Mnożnik kreacji pieniądza (zwany również mnożnikiem bazy monetarnej) jest ilorazem agregatu M1 i bazy monetarnej i
obrazuje wielkość zmiany w ilości pieniądza wywołanej zmianą bazy monetarnej o jednostkę (np. o 1 złoty).
c +1
mk =
c+r
Załóżmy, że stopa rezerw obowiązkowych została ukształtowana na poziomie r=0,2, a stopa pieniądza gotówkowego
określona przez podmioty rynkowe c=0,12. Wówczas, zgodnie z podaną formułą, mnożnik kreacji pieniądza wyniesie:
c +1 0,12 + 1 1,12
mk = = = = 3,5.
c + r 0,12 + 0,2 0,32
Oznacza to, że bank centralny, zwiększając o jednostkę ilość emitowanego przez siebie pieniądza, spodziewa się wzrostu
podaży pieniądza o 3,5 jednostki. Innymi słowy oznacza to, że podaż pieniądza M1 jest 3,5 razy większa w stosunku do bazy
monetarnej oraz do ustawowo określonych obowiązkowych rezerw gotówkowych w bankach komercyjnych.
Wynika stąd, że mnożnik kreacji pieniądza jest tym większy:
• im niższa…
… kredytowej, a także na określeniu wysokości stopy redyskontowej i lombardowej.
Każdy bank komercyjny ma prawo zaciągnąć kredyt w banku centralnym. Zaciągnięcie pożyczki polega na sprzedaży bankowi
centralnemu weksli wykupionych od klientów. Sprzedaż ta następuje po cenie, którą jest stopa redyskontowa. Jej wysokość
decyduje z kolei o stopie dyskontowej, która pobierana jest od kredytów udzielanych klientom przez banki komercyjne.
Wysokość stopy redyskontowej ma wpływ na wielkość kredytów zaciąganych przez banki komercyjne. Niższa stopa
redyskontowa umożliwia łatwiejsze zaciąganie kredytów przez banki komercyjne, czyli prowadzi do wzrostu ich rezerw, a przez
to zwiększa wielkość udzielanych przez nie kredytów. W efekcie podaż pieniądza w gospodarce rośnie. Natomiast podwyższenie
stopy redyskontowej przez bank…
…, za który pobierana jest stopa lombardowa. W praktyce wysokość tego kredytu
nie przekracza 80% wartości nominalnej zdeponowanych dokumentów. W Polsce pod zastaw kredytu lombardowego banki
oferują bony skarbowe. Celem udzielenia takiego kredytu jest przywrócenie zachwianej okresowo płynności banku
komercyjnego.
Trzecim sposobem pośredniego oddziaływania na rozmiary ilości pieniądza, jaki znajduje się w gospodarce…
… przy podwyższonej stopie
dyskontowej, dyskontowej,
• skup papierów wartościowych • sprzedaż papierów wartościowych na „otwartym
na „otwartym rynku" (repo). rynku” (reverse repo).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz