Stopa procentowa w bankowości

note /search

Funkcje gospodarcze stopy procentowej- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1575

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 1 Funkcje gospodarcze stopy procentowej Pojęcie stopy procentowej Stopa procentowa nie jest wyłącznie parametrem działalności bankowej. Odnosi się do ruchu kapitałów pieniężnych w gospodarce Wszystkie podmioty gospodarujące mogą...

Stopa procentowa w bankowości- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1848

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 2 Teoria procentu K.Wicksella- naturalna stopa procentowa: określona relacją inwestycji i oszczędności rynkowa stopa procentowa; wynikająca z kreacji pieniądza przez ba...

Struktura stóp procentowych w gospodarce- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1694

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 3 Struktura stóp procentowych w gospodarce W gospodarce rynkowej występują różne stopy procentowe Można je klasyfikować według różnych kryteriów podziału. Wzajemną proporcję stóp procentowych występujących w gospodarce w określon...

Stopa procentowa w polityce banku centralnego- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1246

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 4 Stopa procentowa w polityce banku centralnego Do podstawowych stóp procentowych zaliczamy: a) refinansowe stopy procentowe, b) depozytową stopę procentową, c) referencyjne stopy procentowe Refinansowe stopy procentowe Wyznacz...

Stopa procentowa w bankowości- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1526

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 5 Stopa procentowa w banku Jest ceną produktu bankowego Wyraża procentową jednostkową dochodowość zainwestowanego kapitału Określa poziom kosztów pozyskiwanego kapitału bankowego Wpływa na rentowność banku Podstawowe stopy proc...

Stopa procentowa w bankowości- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 6 Istota i cele polityki stopy procentowej Polityka cenowa obejmuje wszystkie decyzje dotyczące określania cen zarówno nowych, jak też aktualnie obowiązujących. Celem tej polityki jest ustalanie takich cen, które: odpowiadają ocz...

Metody kształowania cen w banku- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 7 METODY KSZTAŁTOWANIA CEN W BANKU Istnieją trzy zasadnicze grupy metod wyznaczania cen w bankach Metody relacyjne Metody rynkowe Metody kosztowe METODY RELACYJNE Metody te są oparte na stopach referencyjnych (refinansowych, red...

Metody kosztowe w kształtowaniu cen usług bankowych- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 8 Metody kosztowe w kształtowaniu cen usług bankowych Definicja kosztów Wyraz zużycia/zmniejszają się aktywa albo rosną zobowiązania/, którego celem jest osiągnięcie określonego efektu ekonomicznego-zwykle są to zasoby, dzięki któ...

Ryzyko stopy procentowej w banku komercyjnym- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stopa procentowa w bankowości
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka Wykład 9 Ryzyko stopy procentowej w banku komercyjnym Banki komercyjne narażone są na różne typy ryzyka Ogólnie wyraża się sytuacją , w której powstaje zagrożenie nieosiągnięcia przez bank założonych celów. Zasadniczo bank jest narażony...