Stopa procentowa w bankowości- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stopa procentowa w bankowości- wykład 5 - strona 1 Stopa procentowa w bankowości- wykład 5 - strona 2 Stopa procentowa w bankowości- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 5
Stopa procentowa w banku
Jest ceną produktu bankowego
Wyraża procentową jednostkową dochodowość zainwestowanego kapitału
Określa poziom kosztów pozyskiwanego kapitału bankowego
Wpływa na rentowność banku
Podstawowe stopy procentowe w bankach
depozytów
kredytów
papierów wartościowych
instrumentów pozabilansowych
Stopy procentowe w bankach dotyczą zatem;
Ich pasywów; depozyty, bankowe papiery wartościowe, obligacje, certyfikaty depozytowe , bony pieniężne
Ich aktywów; kredyty i pożyczki bankowe , nabywane papiery wartościowe krótko i długoterminowe
Mogą dotyczyć aktywów bilansowych i pozabilanowych Banki kształtują poziom stóp procentowych swych aktywów i pasywów biorąc pod uwagę
Wielkość realizowanej marży odsetkowej /różnica między przychodami i kosztami odsetkowymi/
Ryzyko inwestycyjne ; kredytowe i rynkowe
Strategię banku
Regulacje ostrożnościowe Metody oprocentowania
1. Oprocentowanie proste
2.Stopa rosnąca (steeped rate) - wzrasta oprocentowanie wraz z wydłużeniem okresu lokaty
Poziom oprocentowania jest funkcją liniową upływu czasu.
3. Oprocentowanie w oparciu o wskaźnik inflacji - inflacja jest stopą bazową - oprocentowanie może być proste i składane, na poziomie inflacji lub wyższe np. obligacje: inflacja + marża 4. Oprocentowanie z kapitalizacją
Oprocentowanie jednorazowe na procent składany
Oprocentowanie jednorazowe z kapitalizacją śródroczną
5.Kapitalizacja ciągła
6.Wpłaty śródroczne z kapitalizacją roczną.
Gdy wpłaty dokonywane są w równych okresach i równych kwotach
7.Wpłaty roczne ze śródroczną kapitalizacją
w równych kwotach - co roku
8. Wpłaty śródroczne z kapitalizacją roczną
9.Wpłaty śródroczne z kapitalizacją śródroczną - renta
Formy spłat kredytów
spłaty w nieregularnych ratach
spłaty w równych ratach i terminach
odsetki płatne jednorazowo z góry pewność ściągania odsetek
brak konieczności zabezpieczenia na kwotę odsetek
powtórne alokacja pobranej kwoty na akcję kredytową
oprocentowanie oparte na inflacji kredyt indeksowany wg kwartalnej inflacji
kredyt indeksowany wg miesięcznej inflacji
spłaty w równych ratach śródokresowych raty annuitetowe - równe płatności okresowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz