Metody kosztowe w kształtowaniu cen usług bankowych- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody kosztowe w kształtowaniu cen usług bankowych- wykład 8 - strona 1 Metody kosztowe w kształtowaniu cen usług bankowych- wykład 8 - strona 2 Metody kosztowe w kształtowaniu cen usług bankowych- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 8
Metody kosztowe w kształtowaniu cen usług bankowych
Definicja kosztów
Wyraz zużycia/zmniejszają się aktywa albo rosną zobowiązania/, którego celem jest osiągnięcie określonego efektu ekonomicznego-zwykle są to zasoby, dzięki którym można osiągnąć dochód
Zmniejszenie zasobu w celu nabycia dobra lub usługi. Tak rozumiany koszt reprezentuje aktywa
Poniesione nakłady zakwalifikowane jako niezbędne do uzyskania przychodów
Klasyfikacja kosztów bankowych
Kontrola kosztu wymaga ich identyfikacji i klasyfikacji
Koszty bankowe są różne
Zasadniczo można je podzielić na ewidencyjne i nieewidencyjne
Koszty ewidencyjne to inaczej koszty księgowe
Koszty nieewidencyjne to koszty ekonomiczne
Koszty bezpośrednie, pośrednie i całkowite- to koszty ewidencyjne
Kb.- takie , które mogą być przyporządkowane produktowi, usłudze, wydziałom lub rodzajom działalności
Kp.- których nie da się przyporządkować/podatki , ubezpieczenia, telefony/
Kp.- całkowite .Suma kosztów stałych i zmiennych. W długim okresie muszą być pokryte przez bank.
Kryterium -obciążenie przychodu Koszty produktu i okresu.
K. produktu - są powiązane z procesem wytwarzania usług i produktów bankowych/materiały i robocizna zużyte bezpośrednio do ich wytworzenia/.
K. okresu- nie są powiązane z procesem wytwarzaniu usług i produktów bankowych./wynagrodzenie prezesa , koszty reklamy, finansowe, dzierżawy/
Koszty stałe, zmienne i mieszane
Ks. - w całości a nie na jednostkę pozostają niezmienione bez względu na poziom produkcji czy sprzedaży w obszarze istotności/czynsz , k.administracyjne/
Kz.- zmiemiaja się w całości a nie na jednostkę wraz ze zmianami produkcji czy sprzedaży/k. robocizny, prowizje /
Km. - zmieniają się wraz ze zmianą produkcji lub sprzedaży, ale nie w bezpośredniej proporcji do tych zmian/k. inspekcji czy nadzoru/
Koszty kontrolowane i niekontrolowane/ nieewidencyjne/
K. kontrolowane.- za , które odpowiada konkretna osoba .W krótkim okresie mogą być kontrolowane. W okresach długich trudno je kontrolować/ np. materiały biurowe/
K. niekontrolowane .-odwrotność /k. dzierżawy/
Koszty zapadłe i niezapadłe /nieewidencyjne/
K .zapadłe.-, które już zostały poniesione /k. nabytych materiałów biurowych/
K niezapadłe .- wymagają zaangażowania dodatkowych zasobów pieniężnych/ podatki i ubezpieczenia/
Koszty przyrostowe i utraconych korzyści /nieewidencyjne/
K.przyrostowe.- różnicowe. Całkowite koszty dodane lub odjęte na skutek przejścia z jednego poziomu działania na inny./np.. Dodatkowy księgowy, którego pensja wyniesie 5000zł. Koszt przyrostowy 5000zł.


(…)

…. K.utraconych korzyści to rentowność bonów skarbowych.
Koszty przypisane i ukryte/nieewidencyjne/
Koszty przypisane to takie , które nie są powiązane z konkretną transakcją wymiany w banku. Np. koszt dzierżawionego prze bank budynku.
Koszty ukryte. Odsetki, które wynikają z zawartej umowy, ale nie są płacone ani też otrzymywane. Reprezentują stopę procentową , która zrównuje wartość obecną płatności z tytułem określonym w przyszłości. Np. bank wyemitował obligację zerokuponowa . Koszt ukryty reprezentuje stopa dyskontowa , której bank ani nie ponosi ani nie płaci.
Inne koszty:
Kryterium czasu; historyczne , bieżące , budżetowe.
Koszty przeciętne- całkowite przypadające na jednostkę produktu lub usługi
Koszty marginalne- krańcowe-koszt wyprodukowania kolejnej jednostki lub ostatniej.
Koszty standardowe
Określone…
… struktury zasobów finansowych banku, średni koszt zbliża się do kosztu krańcowego. Gdy jednak stopy są niestabilne, kalkulacja ceny zasobów finansowych w oparciu o koszt pośredni może dać zupełnie odmienne wyniki od kalkulacji przeprowadzonej na podstawie kosztów krańcowych.
PRÓG RENTOWNOŚCI jest to punkt, w którym łączne dochody równają się łącznym kosztom. Dlatego też analiza koszty - rozmiar produkcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz