Stopa procentowa w bankowości- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stopa procentowa w bankowości- wykład 2 - strona 1 Stopa procentowa w bankowości- wykład 2 - strona 2 Stopa procentowa w bankowości- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 2
Teoria procentu K.Wicksella-
naturalna stopa procentowa: określona relacją inwestycji i oszczędności
rynkowa stopa procentowa; wynikająca z kreacji pieniądza przez banki
różnica tych stóp decyduje o popycie inwestycyjnym
gdy rynkowa stopa procentowa jest niższa od naturalnej rośnie rentowność inwestycji
Wysoka rentowność inwestycji sprzyja zapotrzebowaniu na kapitał pożyczkowy
Wyższy popyt na kapitał powoduje wzrost rynkowej stopy procentowej i zmniejszenie różnicy między nią i naturalną stopą procentową. Spada rentowność inwestycji. Pokeynesowska teoria stopy procentowej
Stopa procentowa jest ceną równowagi między rozmiarami pieniądza w gospodarce a wytwarzanym dochodem narodowym . LM - reprezentuje wszystkie punkty równowagi podaży i popytu na pieniądz zależnej od stopy procentowej przy zmiennym dochodzie narodowym
IS - reprezentuje wszystkie punkty równowagi realnej - między oszczędnościami i inwestycjami, zależne od stopy procentowej przy zmiennym dochodzie narodowym.
Gdy skłonność do oszczędzania i inwestycji maleje stopa procentowa spada. I odwrotnie.
Stopa procentowa w gospodarce reguluje także:
popyt konsumpcyjny poziom produkcji i zatrudnienia i dochodu narodowego
poziom kursu walutowego
poziom rentowności przedsiębiorstw
Stopa procentowa w gospodarce jest jednocześnie
Parametrem polityki pieniężnej
mechanizmem, za którego pośrednictwem bank centralny oddziałuje na gospodarkę.
bank centralny może regulować poziom stopy procentowej w gospodarce;
Może regulować
pośrednio: poprzez oddziaływania podaż pieniądza
bezpośrednio: wpływając na poziom bazowej stopy procentowej Bazową stopą procentową jest zawsze ta, na której poziom bank centralny kontroluje i od poziomu której zależy wysokość pozostałych stóp procentowych w gospodarce.
Bank Centralny wpływa na stopę procentową , a tym samym i decyzje podmiotów gospodarczych
Poprzez politykę monetarną
transmisja impulsów polityki pieniężnej do gospodarki dokonuje się poprzez różne „kanały”;
Kanał stóp procentowych (tradycyjny)
Kanał kredytów bankowych
Efekt majątkowy
Kurs walutowy
Kanał stóp procentowych
Najbardziej intuicyjna droga transmisji impulsów monetarnych Ujęcie to ukazuje, w jaki sposób rynkowa stopa procentowa oddziałuje na inwestycje
Niskie stopy procentowe ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz