Struktura stóp procentowych w gospodarce- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura stóp procentowych w gospodarce- wykład 3 - strona 1 Struktura stóp procentowych w gospodarce- wykład 3 - strona 2 Struktura stóp procentowych w gospodarce- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 3
Struktura stóp procentowych w gospodarce
W gospodarce rynkowej występują różne stopy procentowe
Można je klasyfikować według różnych kryteriów podziału.
Wzajemną proporcję stóp procentowych występujących w gospodarce w określonym momencie określa się strukturą stóp procentowych
Jej zmiany przypisuje się różnym czynnikom. Terminowa struktura stop procentowych
Stopy procentowe są w niej zależne od terminów zapadalności instrumentów finansowych dzieli się je na krótko i długoterminowe. między nimi następujące zależności:
- długoterminowe stopy procentowe są zwykle wyższe niż krótkoterminowe,
- długo i krótkoterminowe stopy procentowe zmieniają się w tym samym kierunku,
- wahania krótkoterminowych stóp procentowych są silniejsze niż procentowych stóp długoterminowych.
Zróżnicowanie wysokości stopy procentowej występujące w jej terminowej strukturze znajduje różne uzasadnienie teoretyczne.
Powszechnie akceptowane są trzy zasadnicze koncepcje :
teorii oczekiwań,
teorii preferencji płynności,
teorii segmentacji rynku.
Teoria oczekiwań zakłada, że
stopa procentowa długoterminowa jest wartością przeciętną z oczekiwanych w rozpatrywanym okresie przyszłych stóp krótkoterminowych.
Wynika ona z akceptacji tylko takich inwestycji, które niezależnie od terminu zapadalności dawałyby przeciętnie taki sam zwrot na kapitale lokacyjnym.
Jeżeli zatem oczekiwany jest wzrost krótkoterminowej stopy procentowej, to przeciętna długoterminowa stopa procentowa będzie wyższa od krótkoterminowej. Natomiast oczekiwania spadku krótkoterminowej stopy procentowej będą powodowały, że przeciętna długoterminowa stopa procentowa będzie od niej niższa
zachodzi nieraz inwersja stóp procentowych. Oznacza ona, że stopy procentowe długoterminowe są wyższe niż krótkoterminowe. występuje w pewnych sprzyjających jej okolicznościach . towarzyszy procesowi dezinflacji gospodarczej.
W krótkoterminowych stopach procentowych odbija się bowiem wysoka jeszcze inflacja gospodarcza, podczas gdy rynki kapitałowe dyskontują w stopach zwrotu jej spadek w przyszłości.
Terminową strukturę stóp procentowych przedstawia krzywa dochodowości
Może ona być normalna czyli wzrostowa Spadkowa-inwersja stóp procentowych Łukowa - najwyższe są średnioterminowe stopy procentowe-najpierw rosną stopy krótkoterminowe i utrzymują się na pewnym poziomie jakiś czas, potem spadają -w długim terminie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz