Finanse - Wykłady - podatek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 4186
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - Wykłady - podatek - strona 1 Finanse - Wykłady - podatek - strona 2 Finanse - Wykłady - podatek - strona 3

Fragment notatki:...Finanse Wykład 1
Finanse:
ogół zjawisk ekonomicznych związany z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych.
Nauka o zjawiskach i procesach pieniężnych
Przedmiotem nauki finansów jest ruch pieniądza:
kreacja pieniądza w systemie bankowym
cyrkulacje pieniądza pomiędzy podmiotami gospodarczymi
osiadanie pieniądza w postaci rezerw ( oszczędnosci)
Gospodarka finansowa zawiera w sobie działania:
Związane z przygotowaniem przeprowadzenia operacji pieniężnych (w tym planowanie)
Związane z faktycznym procesem realizacji operacji pieniężnycj
Działania związane z ewidencją i analiza przebiegu operacji w przeszłości w celu wyciąfnięcua wniosków co di daszych działań w przeszłości....


...Podatek – przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej (np. samorządy lokalne) na osoby fizyczne i prawne.
Do podstawowych funkcji podatku należą:
fiskalna (inaczej dochodowa) → podstawowy rodzaj dochodów budżetowych
regulacyjna → kształtowanie majątku i dochodów będących w dyspozycji podatników, redystrybucja majątku między podatnikami a związkami publicznoprawnymi
stymulacyjna → oznacza wykorzystanie instrumentów podatkowych w celu wywarcia wpływu na warunki działania jednostek oraz na kierunki i tempo ich rozwoju.
Informacyjna → struktura konkretnych podatków dostarcza informacji o prawidłowościach bądź nieprawidłowościach przebiegu procesów gospodarczych...
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz