Finanse - strona 2

note /search

Formy zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1232

Formy zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym : RZECZOWE: Hipoteka- ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w

Formy zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1701

Formy zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym : RZECZOWE: Hipoteka- ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w

Nadzór nad rynkiem finansowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1960

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym 1 .Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje: nadzór bankowy nadzór emerytalny nadzór ubezpieczeniowy nadzór nad rynkiem kapitałowym nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego nadzór uzupełniający 2.Cel nadzoru nad rynkiem finansowym: zapewnienie p...

Prawo bankowe - zarząd, organy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1540

Ustawa Prawo bankowe 1.Banki mogą być tworzone w formie: Banków państwowych Banków spółdzielczych Banków w formie spółek akcyjnych 2.Założyciele banku: Bank w formie spółki akcyjnej - osoby prawne lub osoby fizyczne, min 3 osoby Bank spółdzielczy - tylko osoby fizyczne, w liczbie wymaganej dla z...

Bank centralny - Narodowy Bank Polski

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1463

BANK CENTRALNY Status prawny Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju). Działa na podstawie ustawy z 31 stycznia 1989 roku o Narodowym Banku Polskim . Narodowy bank Polski ma osobowość prawną. Siedzibą NBP ...

Finanse - wzory - PRZYSZŁA WARTOŚĆ PIENIĄDZA

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2891

PRZYSZŁA WARTOŚĆ PIENIĄDZA OPROCENTOWANIE PROSTE ODSETKI, KAPITAŁ KOŃCOWY O - kwota odsetek K O - kapitał początkowy r - stopa % t - czas wykorzystania kapitału (odroczenie płatności) m - liczba podokresów w ciągu roku K N - kapitał końcowy n - liczba okresów naliczania oprocentowania PRZEC...

Międzynarodowy fundusz walutowy - Cele działalności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

Międzynarodowy Fundusz Walutowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy został powołany do życia na Konferencji w Bretton Woods w USA, w 1944 r., a swoją działalność rozpoczął 01.03.1947r. Była to wola 44 państw (w tym ZSRR) by radzić, jak pomóc światu podnieść się ekonomicznie z gruzów II wielkiej wojny....

Finanse. Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 5460
Wyświetleń: 7196

1. Pieniądz - to szczególnego rodzaju towar, w którym wyrażana jest wartość dóbr akceptowany powszechnie jako środek płatniczy w transakcji wymiany tych dóbr oraz w regulowaniu zobowiązań np. Przyjmuje postać gotówkową (bilon, banknot), bezgotówkową (zapis na rachunku). Pieniądz ze względów prakt...

Finanse w ujęciu podmiotowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 4172

Finanse   są  rozwinięciem  nauki  ekonomii  politycznej.  Finanse  wywodziły  się  z  czasownika  „finire”-  koniec  potem  były  przekształcane  następująco,  najpierw  w  „finare”  –  uregulować  do  końca,  następnie  w  „finatio”  –  orzeczenie sądowe kończące spółki, potem w „finanse” – i j...

KATEGORIE DŁUŻNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2100

KATEGORIE DŁUŻNE    Pożyczka pieniężna    Pieniądz  jest  dobrem  ograniczonym.  Jego  brak  może  uniemożliwić  prowadzenie  działalności  gospodarczej,  powiększenie  jej  rozmiarów,  zachowanie  wypłacalności,  zwiększenie  konsumpcji  itp.  Jedną  z  metod  przełamania  tej  bariery  jest  za...