KATEGORIE DŁUŻNE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KATEGORIE DŁUŻNE - strona 1 KATEGORIE DŁUŻNE - strona 2 KATEGORIE DŁUŻNE - strona 3

Fragment notatki:


KATEGORIE DŁUŻNE    Pożyczka pieniężna    Pieniądz  jest  dobrem  ograniczonym.  Jego  brak  może  uniemożliwić  prowadzenie  działalności  gospodarczej,  powiększenie  jej  rozmiarów,  zachowanie  wypłacalności,  zwiększenie  konsumpcji  itp.  Jedną  z  metod  przełamania  tej  bariery  jest  zaciąganie  pożyczek.  Mogą  one  być  zaciągane  z  różnych  przyczyn,  przez  różne  podmioty,  w  różnej  formie  i  u  różnych  pożyczkodawców.  Pożyczka  odgrywa  ważna  rolę  w  krążeniu  dóbr  i  pieniądza w gospodarce, co warunkuje wzrost gospodarczy i ogólny rozwój.     Kredyt pieniężny  jest szczególną formą pożyczki, co oznacza, że nie każda pożyczka jest kredytem. Kredyt jest  terminem  zarezerwowanym  wyłącznie  dla  pożyczek  udzielanych  przez  banki.  Różnica  między  kredytem  a  pożyczka polega na tym, że kredyt oznacza tworzenie pieniądza, pożyczka zaś  może być udzielona jedynie ze  środków  już  wyemitowanych  i  wykreowanych  przez  banki.  Kredyt  jest  kategorią  zarówno  makro-,  jak  i  mikroekonomiczną,  gdyż  bank  emisyjny  może  tworzyć  pieniądz  bezwarunkowo,  a  banki  komercyjne  przy  tworzeniu pieniądza (udzielaniu kredytu) mają przywilej kreacji nowego bezgotówkowego pieniądza.    Typowymi funkcjami kredytu bankowego są:       funkcja emisyjna  (bank centralny tworzy nowy gotówkowy pieniądz);     funkcja  kreacji  pieniądza   (tworzona  przez  banki  komercyjne  przy  udzielaniu  przez  nie  kredytów;  każde  udzielenie  kredytu  oznacza  powstanie  nowego  pieniądza  bezgotówkowego,  który  powiększa  obieg  pieniężny;  pieniądz  bezgotówkowy  spełnia  takie  same  funkcje  jak  pieniądz  gotówkowy  wyemitowany  przez  bank  centralny;  spłata  kredytu  bankowego  oznacza  zmniejszenie  się  wielkości  obiegu pieniężnego);     funkcja  dochodowa   (podmiot  zaciągający  pożyczkę  w  banku,  może  pokryć  wydatki  w  stopniu  większym niż wynika to z jego dochodów),     funkcja  alokacyjna   (dzięki  kredytowi  następuje  alokowanie  kapitału  w  gospodarce,  czyli  stymulowanie procesów wzrostu gospodarczego ),     funkcja  kontrolna   (wykorzystanie  informacji  o  zjawiskach  kredytowych  do  oceny  zjawisk  gospodarczych;  bank  może  obserwować  stan  gospodarki  przedsiębiorstwa  przez  pryzmat  spłacanych  lub zaległych kredytów).    Deficyt  finansowy   pojawia  się  wówczas,  gdy  istnieje  przewaga  wydatków  nad  dochodami.  Cechą 

(…)

… dłużnikiem, jest pisemnym
przyrzeczeniem zapłaty
 trasowany (trata, ciągniony).- jest pisemnym poleceniem zapłaty, wystawcą tego weksla jest trasant
Wystawca – osoba, która wystawia weksel.
Dłużnik (trasat, przekazany) osoba, która ma weksel zapłacić.
Remitent (beneficjent) osoba, której należy się kwota wekslowa.
Jeżeli remitent zgłosi się do trasanta przed terminem płatności aby potwierdzić zgodę na wykonanie polecenia
trasanta to wówczas trasant staje się akcentantem a weksel przyjmuje nazwę akceptowanego. Przez akpept
trasant wyraźnie podkreśla przyjęcie zobowiązania wekslowego.
Wiarygodność weksla może być dodatkowo wzmocniona, jeśli jego zapłatę zagwarantuje poręczyciel czyli
awalista, który podpisuje się koło wystawcy weksla.
Awalistą jest najczęściej bank.
Weksel płacony w oznaczonym dniu…
… (trasat, przekazany) osoba, która ma weksel zapłacić.
Remitent (beneficjent) osoba, której należy się kwota wekslowa.
Jeżeli remitent zgłosi się do trasanta przed terminem płatności aby potwierdzić zgodę na wykonanie polecenia
trasanta to wówczas trasant staje się akcentantem a weksel przyjmuje nazwę akceptowanego. Przez akpept
trasant wyraźnie podkreśla przyjęcie zobowiązania wekslowego.
Wiarygodność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz