Finanse - wzory - PRZYSZŁA WARTOŚĆ PIENIĄDZA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3031
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wzory - PRZYSZŁA WARTOŚĆ PIENIĄDZA  - strona 1 Finanse - wzory - PRZYSZŁA WARTOŚĆ PIENIĄDZA  - strona 2 Finanse - wzory - PRZYSZŁA WARTOŚĆ PIENIĄDZA  - strona 3

Fragment notatki:

PRZYSZŁA WARTOŚĆ PIENIĄDZA OPROCENTOWANIE PROSTE ODSETKI, KAPITAŁ KOŃCOWY
O - kwota odsetek
K O - kapitał początkowy
r - stopa %
t - czas wykorzystania kapitału (odroczenie płatności)
m - liczba podokresów w ciągu roku
K N - kapitał końcowy
n - liczba okresów naliczania oprocentowania
PRZECIĘTNA STOPA PROCENTOWA / taki sam kapitał jak przy stopie zróżnicowanej; sprowadzenie do stopy rocznej/
- przeciętna stopa %
p - liczba okresów naliczania (różnej stopy %)
Z - wysokość pożyczek
Przy oprocentowaniu prostym
(Z: n 1 ≠n 2 ≠…≠n p )
Wszystkie podokresy są sobie równe
(Z: n 1 =n 2 =…=n p )
Z: n 1 ≠n 2 ≠…≠n k Z: n 1 =n 2 =…= n k REGULARNE WPŁATY - Z GÓRY !! n - ilość wpłat/lat (częstotliwość regular. wpłat)
m - ilość wpłat w okresie 1 roku
OPROCENTOWANIE SKŁADANE (ZŁOŻONE) ODSETKI, KAPITAŁ KOŃCOWY
n - liczba lat
O SK - odsetki skumulowane (za cały okres)
m - liczba kapitalizacji w ciągu roku
Stała stopa %, kapitalizacja `śródroczna'
( m=1 dla kapitalizacji rocznej )
Zmienna stopa %, kapitalizacja `śródroczna' (roczna: m=1)
Stała stopa %, kapitalizacja ciągła
e = 2,71826
r - stopa % roczna
Zmienna stopa %, kapitalizacja ciągła
EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA
/porównanie w czasie różnych ofert; sprowadzenie do stopy rocznej/
[def] informuje o ile rzeczywiście wzrasta kapitał w ciągu roku.
przy ciągłej kapitalizacji odsetek
przy m=1 (kapitalizacja roczna)
PRZECIĘTNA STOPA PROCENTOWA
[def] liczona, gdy w badanym okresie czasu stopa % jest zmienna, a chcemy poznać „stałą stopę %”
* gdy poznajemy stopę przeciętną, ale nie roczną to ( ) zamienia się w RÓWNOWAŻNA STOPA PROCENTOWA
[def]stopa % dająca tą samą efektywnośc co nominalna stopa %, ale odnoszące się do kapitalizacji odsetek w podokresach
(stopa na okres kapitalizacji)


(…)

… pieniężne netto
NPV > 0 (realizacja projektu)
WACC - średni ważony koszt kapitału
we - udział kapitału własnego w kapitale całkow.
wd - udział kapitału obcego w kapitale całkow.
kd - koszt kapitału obcego (koszt długu)
rd - stopa kredytu
T - stopa podatku dochodowego
ke - koszt kapitału własnego
WEWNĘTRZNA STOPA ZWROTU (IRR)
/rzeczywista stopa dochodu uzyskiwana z inwestycji)
I. NPV=0
II. r1 - dodatnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz