Strategia zarządzania długiem publicznym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia zarządzania długiem publicznym - strona 1 Strategia zarządzania długiem publicznym - strona 2 Strategia zarządzania długiem publicznym - strona 3

Fragment notatki:

                  STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM  sektora finansów publicznych  w latach 2007-09                                          Ministerstwo Finansów  Warszawa, wrzesień 2006 r.    3 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM  sektora finansów publicznych  w latach 2007-09    I. WPROWADZENIE  4   II. REALIZACJA STRATEGII W 2005 R. I W PIERWSZEJ POŁOWIE 2006 R.  6   II.1. Wielkość długu publicznego  6   II.2. Ocena realizacji celu strategii  6   II.3. Wnioski z realizacji celu  10   III. UWARUNKOWANIA STRATEGII  12   III.1. Sytuacja makroekonomiczna Polski w horyzoncie objętym Strategią 12   III.2. Uwarunkowania międzynarodowe 13   IV. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DŁUGIEM PUBLICZNYM  15   IV.1. Ryzyko negatywnego wpływu długu publicznego na gospodarkę 15   IV.2. Ryzyko zmiany wielkości długu publicznego i kosztów jego obsługi 16   IV.3. Ryzyko związane z udzielanymi poręczeniami i gwarancjami oraz niektórymi innymi  operacjami sektora  19   V. CEL STRATEGII ZARZĄDZANIA DŁUGIEM W LATACH 2007-09  21   VI. ZADANIA STRATEGII W HORYZONCIE TRZYLETNIM  23   VII. ODDZIAŁYWANIE NA DŁUG SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   27   VII.1. Zmiany w rozwiązaniach regulacyjnych  27   VII.2. Zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych innych niż Skarb Państwa 28   VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI STRATEGII  33   VIII.1. Prognozy zadłużenia i kosztów obsługi długu 33   VIII.2. Zmiany w zakresie ryzyka  35   VIII.3. Zagrożenia dla realizacji Strategii  36   Aneks 1. Słowniczek pojęć 37   Aneks 2. Regulacje prawne dotyczące długu publicznego w Polsce i UE  41   Aneks 3. Ramy instytucjonalne zarządzania długiem publicznym w państwach UE  44   Aneks 4. Deficyt i dług publiczny oraz rentowność obligacji 10-letnich w  państwach UE  47   Aneks 5. Ocena kredytowa  (rating)  długoterminowego długu rządowego w walucie obcej  państw UE  48   Aneks 6. Dług sektora finansów publicznych i dług Skarbu Państwa w Polsce  49       4 I. WPROWADZENIE        Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-09  obejmuje  strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz strategię oddziaływania na dług sektora  finansów publicznych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Minister Finansów  sprawuje kontrolę nad poziomem długu sektora finansów publicznych. W przypadku długu  Skarbu Państwa Minister Finansów dysponuje instrumentami pozwalającymi na  bezpośrednie zarządzanie długiem, zaś w przypadku pozostałych podmiotów sektora  finansów publicznych, autonomicznych w zaciąganiu zobowiązań, oddziaływanie Ministra  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz