Rozwój chrześcijańskiej demokracji na świecie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój chrześcijańskiej demokracji na świecie  - strona 1 Rozwój chrześcijańskiej demokracji na świecie  - strona 2 Rozwój chrześcijańskiej demokracji na świecie  - strona 3

Fragment notatki:


68. Rozwój historyczny chrześcijańskiej demokracji na świecie Geografia polityczna XIX w: Prawica- konserwatyści, obrońcy ołtarza i tronu.  Centrum- liberałowie, dążący do eliminacji religii ze sfery publicznej, a zarazem stabilizacji ustroju  konstytucyjno-parlamentarnego, forytującego dawny stan trzeci.  Lewica- rewolucjoniści i radykałowie wszelkiej maści: republikanie, demokraci „bezcenzusowi”,  socjaliści i anarchiści; nieomal wszyscy marzący o wyplenieniu religii w ogóle z ludzkiej duszy. Do lat osiemdziesiątych XIX wieku, każdy papież znajdował autorytarne potwierdzenie swoich  antydemokratycznych   intuicji   w   encyklikach   ( Diuturnum   illud ,   Immortale   Dei ,   Libertas )  potępiających filozoficzny egalitaryzm i ludowładcze teorie pochodzenia władzy. Twórcy chadecji w połowie XIX wieku poddali krytyce społeczne założenia socjalizmu - z powodu  odrzucenia własności prywatnej, a liberalizmu - za indywidualistyczne (egoistyczne) rozumienie  gospodarki. „Rerum Novarum” (Leon XIII)- encyklika ta otworzyła dla katolików świeckich i duchownych  szersze możliwości działalności społecznej i politycznej. Opowiedział się on za demokracją, co do  tej pory było nie do pomyślenia. Demokracja   chrześcijańska   stała   się   natomiast   problemem   nie   tylko   dlatego,   że   pojęcie   to  „autoryzował” papież. Również dlatego, że pod tą nazwą organizowali się społeczni działacze. Nie  wdawali się oni w spory filozoficzno- teologiczne, nie chcieli reformować całego „systemu wiedzy  ludzkiej”,   ani   struktur   eklezjalnych   (deklarowali   posłuszeństwo   w   sferze   dogmatycznej   i  instytucjonalnej).  Ich   zainteresowanie   dotyczyło   głównie   strefy  społecznej   i  ekonomicznej   (np.  rozwiązywanie problemów ubóstwa, czy „kwestii robotniczych”). Mogło się zatem zrazu zdawać,  że chadecja będzie swego rodzaju ruchem zadaniowym, wyspecjalizowaną agendą akcji społecznej  katolików, a nie samodzielną siłą polityczną, o własnej ideologii.  Faza I: lata 1892-1914 (pontyfikaty Leona XIII i św. Piusa X) Użycie przez papieża terminu chrześcijańska demokracja- zaczęto ustalać znaczenie i zakres tego  pojęcia, przez odniesienie do sensu filozoficzno-politycznego, zwłaszcza ustrojowego (ogólnego  pojęcia   demokracji-   sprzecznego   z   ideami   konserwatyzmu   i   tradycyjną,   katolicką   nauką   o  nadprzyrodzonym pochodzeniu władzy~ „z góry”, a nie „z dołu” od ludzi). Giovanniego   Battisty   hr.   Paganuzziego,   który   zauważał,   że   papież   wprawdzie   użył   terminu 

(…)

… syndykalizm Laborem exercens czy
„tiermondyzm” Sollicitudo rei socialis, jak i „prawicowa” (potępienie „teologii wyzwolenia”,
antykomunizm, opcja prokapitalistyczna Centesimus annus czy zastrzeżenia wobec
relatywistycznej demokracji w Veritatis splendor).
68. Rozwój historyczny chrześcijańskiej demokracji na świecie
Geografia polityczna XIX w:
Prawica- konserwatyści, obrońcy ołtarza i tronu.
Centrum…
… papieża” doprowadziła do zerwania związków chadecji z Watykanem.
Nauczanie społeczne Jana Pawła II- skutek- osłabienie autorytetu papieskiego. Interpretacja myśli
Jana Pawła II- „lewicowa”, eksponująca utopijny syndykalizm Laborem exercens czy
„tiermondyzm” Sollicitudo rei socialis, jak i „prawicowa” (potępienie „teologii wyzwolenia”,
antykomunizm, opcja prokapitalistyczna Centesimus annus…
…, ale wtedy było już za późno na odzyskanie utraconych we Francji pozycji.
• Wszystkie te, newralgiczne także w trójkącie: Rzym – chadecja – konserwatyzm, punkty
węzłowe polityki okresu międzywojennego: sytuacja we Włoszech po „marszu na Rzym”,
sprawa Action Française, hiszpańska guerra civil, anschluss Austrii, unaoczniają, że w
chwilach przełomu, wówczas, kiedy dochodzi do (jak wieścił J. Donoso Cortés)
decydującego starcia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz