Myśl polityczna i prawna sofistów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl polityczna i prawna sofistów - strona 1 Myśl polityczna i prawna sofistów - strona 2

Fragment notatki:

Myśl polityczna i prawna sofistów Sofiści - wędrowni nauczyciele, pojawili się w epoce demokracji w Atenach
- efekt ustroju demokratycznego ( zapotrzebowanie - o karierze politycznej myślały warstwy niższe)
- nauczają sztuki prowadzenia publicznej debaty
- przekonywanie, dobór argumentów
- nauczają za pieniądze
- uczą przekonywania do dowolnych racji
- nieistotna jest moralna racja stojąca za argumentacją
- nie udzielali oni jednoznacznych odpowiedzi na pytanie, jaka forma rządów jest dobra, a jaka zła
- kryterium sukcesu skuteczność w debacie
- wprowadzenie do greckiej myśli politycznej element racjonalizmu i sceptycyzmu
- pionierski wkład do ideologii prawa natury, przenosząc ją z nauk przyrodniczych na grunt nauk o społeczeństwie
- człowiek poddany jest dwom prawom - państwowemu i natury
- zlaicyzowanie podstawowych pojęć politycznych
- państwo nie jest tworem sił pozaziemskich, powstało ono z woli ludzi, jego zadania są doczesne
krytyka sofistów
1. uczyli do przekonywania skutecznego, a nie wskazywali czy to jest dobre, czy złe
2. brali pieniądze za nauczanie swych uczniów
- ludzka wiedza nie powinna być wartością prywatną
- moralny obowiązek przekazywania wiedzy młodszemu pokoleniu - by służyli dobru publicznemu
Sofiści podważają podstawowe tezy greckiej myśli politycznej.
Protagoras - punktem wyjścia do życia politycznego jest człowiek, a nie państwo
- „człowiek jest miarą wszechrzeczy”
- nowe spojrzenie na państwo - relatywizm
- istniał okres bez państwa - powstało w celu polepszenia skuteczności zaspokajania potrzeb
- państwo powołane mocą woli jednostek
- państwo nie jest tworem natury - to nieprawda, że każdy z nas rodzi się w państwie jak w rodzinie jest ono niezmienne i niezależne od naszej woli
- relatywizm polityczny - ludzie się różnią, mają różne potrzeby, więc różnią się państwa zaspokajające te potrzeby
- relatywizm społeczny - wartości społeczne są wspólnym dobrem ludzi
- to porozumienie ludzi, a nie natura decyduje o biegu rzeczy
- podważał tezę o niezmienności natury ludzkiej - konwencje społeczne które ludzi wiążą są zależne od okoliczności miejsca i czasu
- zachowanie dobre i złe jest uwarunkowane od konkretnych okoliczności
Gorgiasz - okazjonalizm moralny - istnieje wiele systemów moralnych
- różne moralności - np. dziecko, dorosły, cywil, wojskowy
- wbrew tradycji greckiej
Antyfon i Hippiasz - nie ma jednego rodzaju prawa
- dualizm prawa - prawo natury i prawo pozytywne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz