Narodziny myśli hellenistycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narodziny myśli hellenistycznej - strona 1 Narodziny myśli hellenistycznej - strona 2

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron.
STAROŻYTNOŚĆ Narodziny myśli hellenistycznej. a) W służbie arystokracji. Najstarszy obraz greckiego społeczeństwa pochodzi od Homera z VIII w. przed Chr. ILIADA jest opisem wspólnoty stanowiącej monarchię, na której szczycie stoi otoczony aureolą boskości król Agamemnon, jest naczelnym wodzem, królestwo jego jest dziedziczne. Charakter państwa jest jednak arystokratyczny, „szlachecki”, bohaterowi spod Troi pochodzą z grona możnych, oni najczęściej zabierają głos na zgromadzeniach, ich przymioty są cnotami arystokratów. Proarystokratyczna jest również ODYSEJA - dobrze urodzeni i cnotliwi to jedni i ci sami - jedni i drudzy są bogaci.
Symbolem władzy elity była Sparta, w której na szczycie drabiny społecznej usadowili się nieliczni obywatele ( było ich około 3 tysięcy ), wyposażeni w pełnię praw politycznych.
Pisarstwo Heraklita stanowi jeden z pierwszych przykładów tak charakterystycznego dla Hellady wzajemnego przenikania się filozofii i polityki, zgłasza zaś dostarczania przez tę pierwszą argumentów drugiej. Świat istnieje wiecznie - twierdził Heraklit; jest on zmienny i rozumny. Rozum przenika cały kosmos; myśl rządzi wszystkim i największą mądrością jej poznanie. Prawa, piękne dla bogów, nie zawsze jednak są sprawiedliwe; syntezą zatem wszelkich przeciwieństw jest „boski” rozum. Walka sprzeczności prowadzi do konfliktów także w społeczeństwie. Jej wyrazem są wojny, różnice prawne w ustroju , a także stratyfikacja w gatunku ludzkim. Podział społeczeństwa u Heraklita jest podziałem pionowym; linia demarkacyjna biegnie między wolnym a niewolnikiem. Mądrych szukał on na wierzchołku społecznej drabiny i znajdował w szlachetnych możnych.
b) Sofistyka. Sofiści stworzyli szkole o silnym podkładzie w tradycyjnej filozofii ( zwłaszcza Jończyków filozofii przyrody Jończyków ). Nie udzielali oni jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaka forma rządów jest dobra a jaka zła. W ich poglądach mieściły się wyrazy zdecydowanej aprobaty dla demokracji, nie brak było jednak i wątków służących uzasadnieniu rządów arystokratycznych.
Dokonali wielkiego dzieła zlaicyzowania podstawowych pojęć politycznych; programowo odrzucili rozważania nad istnieniem i istotą bogów. Państwo - według sofistów - nie jest tworem sił pozaziemskich; powstało ono z woli ludzi, jego zadania są doczesne. Odrzucając dawną mitologię społeczną odzierali z uzasadnień religijnych również pozostałe instytucje, takie jak prawo, sądy, idea sprawiedliwości. Argumenty ze sfery sakralnej zastąpili postawą nacechowaną racjonalizmem i sceptyzmem.
Sofistyka wydała kilka pokoleń wybitnych przedstawicieli. Twórcą szkoły był Protagoras z Abdery w V przed Chr. Do bardziej znanych należeli ponadto: Gorgiasz, Antyfon, Hipiasz, Kallikles, Krytiasz i Trazymach.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz