Liberalizm a demokracja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Liberalizm a demokracja - strona 1

Fragment notatki:

20. Liberalizm a demokracja; sens ideowy pojęcia demoliberalizm Liberalizm demokratyczny – był rezultatem złączenia liberalizmu z  ideologią demokratyczną; był to demokratyzm w pewien sposób  wyselekcjonowany, ponieważ z doktryny „czystej” demokracji pozostały w  nim: zasada „suwerenności ludu” i dążenie do poszerzenia egalitaryzmu  politycznego, ale odrzucono demokrację bezpośrednią, zastępując ją  systemem przedstawicielskim; „wolę powszechną” zastąpiono zasadą  rządów większości. Połączenie to polegało na tym, że forma ustrojowa – rządu  reprezentatywnego – wzięta została z ideologii i praktyki liberalnej,  natomiast jej treść zdemokratyzowano przez ustąpienie liberałów przed  postulatem powszechnego i równego prawa wyborczego. Demoliberalizm , demokratyczny liberalizm  (gr.  demos  – lud,  kratos  – władza;  łac.  liberalis –  „dotyczący wolności”, od  liber  – wolny) – zbitka pojęciowa  wskazująca na ideologię „demokracji liberalnej”, składa się:   Demokracji (suwerenność ludu, rządy większości, powszechne i  równe prawo wyborcze)  Liberalizmu (autonomia jednostki, prawa człowieka, gwarancje praw  mniejszości) Pierwsze pełne teoretyczne uzasadnienie – John Stuart Mill Demoliberalizm może łączyć się z  liberalizmem ekonomicznym  (leseferyzm), częściej jednak zgadza się z akcentującym interwencjonizm  ekonomiczny państwa „ liberalizmem socjalnym ”. Wykazuje podatność na nadawanie egoistycznego i roszczeniowego  znaczenia „prawom człowieka”, rozpoznawanym przez Jeana Madirana  jako „prawa człowieka bez Boga”; z uwagi na to może uchodzić za  synonim „liberalizmu lewicowego”.  Można go współcześnie identyfikować ze zjawiskiem poprawności  politycznej, „otwartością” i gromkim antyfaszyzmem. Pojęciem demoliberalizmu posługują się zazwyczaj zdeklarowani  przeciwnicy demokracji i liberalizmu albo demokraci i liberałowie nie  akceptujący z różnych powodów łączenia demokracji z liberalizmem;  Demoliberalizm w obecnym życiu politycznym sytuuje się wyjściowo (w  abstrakcyjnym układzie „typów idealnych” doktryn politycznych) w „lewym  centrum”. Encyklopedia Białych Plam ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz