suwerenność ludu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
suwerenność ludu - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

SUWERENNOŚĆ LUDU, SUWERENNOŚĆ NARODU, SUWERENNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Suwerenność ludu - ta koncepcja w rozumieniu historycznym traktuje suwerena czyli lud, jako podmiot składający się ze wszystkich konkretnych obywateli. Tak rozumiany lud jest nie tylko abstrakcyjnym podmiotem, może więc bezpośrednio wyrażać swoją wolę ( np. poprzez referendum) a nie jedynie poprzez swoich przedstawicieli. Na idei suwerenności ludu opierała się konstytucja jakobińska z 1793 roku Suwerenności narodu - ta koncepcja w rozumieniu historycznym traktuje suwerena czyli naród jako podmiot abstrakcyjny, jako podmiot całościowy, niezdolny więc do wyrażania bezpośrednio swojej woli. Konsekwencją takiego pojmowania suwerena jest to, że naród - suweren, może wykonywać swoje prawa tylko poprzez swoich przedstawicieli. W rezultacie, historycznie pojmowana koncepcja suwerenności narodu zakłada funkcjonowanie demokracji przedstawicielskiej, demokracji pośredniej. Wyklucza zaś bezpośrednie wyrażanie woli w referendum - wyklucza więc formy demokracji bezpośredniej. Na gruncie współczesnej myśli demokratycznej, pojęcie suwerenności narodu oraz pojęcie suwerenności ludu są rozumiane wspólnie, jako suwerenność społeczeństwa obywatelskiego. Współcześnie rozumiana koncepcja suwerenności społeczeństwa obywatelskiego traktuje społeczeństwo jako źródło władzy. Społeczeństwo wybierając swoich przedstawicieli powierza im wykonywanie władzy, jednakże to powierzenie władzy jest na pewien czas, nie jest ono nieodwołalne. Społeczeństwo nadal pozostaje źródłem władzy, co przejawia się w kolejnych wyborach przedstawicieli. Wybory mogą nastąpić po upływie kadencji, ale nie tylko - również w przypadkach określonych przez Konstytucję, kiedy jest potrzeba interwencji suwerena. Taka interwencja jest potrzebna wówczas, gdy dochodzi do konfliktu miedzy konstytucyjnymi organami państwa, którego nie da się rozwiązać, przy pomocy metod zgodnych z prawem. Powierzenie przez suwerena wykonywania władzy organom państwowym jest swoistą umowa społeczną miedzy społeczeństwem a państwem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz