Prawo konstytucyjne - wykład - Ustrój państwowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład - Ustrój państwowy - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład - Ustrój państwowy - strona 2 Prawo konstytucyjne - wykład - Ustrój państwowy - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO KONSTYTUCYJNE - WYKŁAD 3
TEMAT: Ogólne idee ustroju państwowego i zasady ustrojowe. Ogólne idee ustroju państwowego - są to naczelne wartości konstytucyjne charakteryzujące państwo. Ogólne idee wyznaczają kształt ustrojowy państwa; są to swego rodzaju deklaracje o charakterze politycznym i doktrynalnym. Pełnią one bardzo ważną funkcję, gdyż porządkują dany system ustrojowy państwa. Funkcja porządkująca występuje przede wszystkim pod względem aksjologicznym, a więc pod względem wartości konstytucyjnych. Istnieje pięć podstawowych idei ogólnych ustroju państwa:
idea suwerenności narodu,
idea konstytucji pisanej,
idea podziału władz,
idea praw obywatelskich,
idea państwa prawnego Idee te są koncepcjami, które wykształciły się jeszcze u zarania konstytucjonalizmu na przełomie XVIII i XIX wieku a później były kontynuowane, rozszerzane, komentowane przez doktrynę prawa konstytucyjnego; znajdowały swój wyraz w konkretnych rozwiązaniach ustrojowych. Czym innym natomiast są zasady ustrojowe. Zasady ustrojowe są to podstawowe rozstrzygnięcia ustrojodawcy zawarte w konstytucji. Rozstrzygnięcia te określają sposób sprawowania władzy publicznej, konkretyzują ogólne idee ustroju państwa i nadają tym ideom jednoznaczną treść normatywną. Do takich zasad ustrojowych możemy zaliczyć takie zasady jak np.:
zasada demokracji przedstawicielskiej i zasada demokracji bezpośredniej (określają sposób sprawowania władzy przez suwerena - art. 4 Konstytucji RP),
zasada praworządności (odnosi się tylko do organów władzy publicznej - art. 7 Konstytucji RP),
wolność tworzenia i działania partii politycznych (art. 11 Konstytucji RP),
art. 25 Konstytucji RP określający stosunki między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi, w szczególności z Kościołem katolickim.
Idea suwerenności narodu. Suweren - jest to podmiot władzy najwyższej, należy do niego najwyższa władza w państwie. Prawo konstytucyjne musi określić do kogo należy władza najwyższa w państwie. Współczesne prawo konstytucyjne określa, że władza najwyższa należy do narodu; w niektórych konstytucjach używa się formy „lud”. Ideę suwerenności narodu określa się jako zasadę zasad. Pojęcie „zasada zasad” oznacza, że zasada suwerenności narodu jest najbardziej podstawowym pojęciem, którym się posługuje prawo konstytucyjne. Suwerenność jest atrybutem (cechą) władzy państwowej; tylko władza państwowa jest władzą suwerenną. Z tego określenia wyprowadzane są trzy cechy idei suwerenności:
władza suwerenna ma charakter pierwotny - oznacza to, że władzy państwowej jako władzy suwerennej nie można i nie da się wyprowadzić z żadnej innej władzy w państwie,


(…)

… władzy. Pierwszą konstytucją, która w praktyce realizowała zasadę jedności władzy państwowej była konstytucja Francji z 1793 r. (tzw. konstytucja jakobińska). Realizowała ona w praktyce przede wszystkim idee J.J. Rousseau, - stąd w tej konstytucji znalazły się szerokie instrumenty demokracji bezpośredniej. Tradycje jakobińskie kontynuowała Komuna Paryska w 1870 r., a z kolei do tradycji Komuny Paryskiej…
… znaczeniu dla państwa,
tzw. referendum europejskie (art. 90 ust. 3) - zarządzane jest w trybie referendum ogólnokrajowego, a więc w trybie art. 125 Konstytucji RP. Niemniej przepisem bezpośrednio mówiącym o referendum europejskim jest art. 90 ust. 3 Konstytucji,
referendum konstytucyjne (art. 235 ust. 6 Konstytucji),
referendum lokalne (art. 170). Zasada podziału i równoważenia się władzy. System…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz