Suwerenność narodu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Suwerenność narodu - omówienie  - strona 1 Suwerenność narodu - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Zasada suwerenności narodu
Każda Konstytucja określa pewne zasady podstawowe, które rozstrzygają o charakterze ustrojowym danego państwa i systemie władz. Istnieje szereg zasad stanowiących standard demokratycznego państwa i wymagających uwzględnienia w każdej nowoczesnej Konstytucji, nie zawsze muszą być wprost zapisywane w odrębnych aktach konstytucyjnych.
Konkretyzacja ich może dokonywać się dopiero w orzecznictwie sądowym.
Najbardziej podstawowe zasady konstytucyjne Konstytucji 2.04.97:
Suwerenności narodu
Niepodległości i suwerenności państwa
Demokratycznego państwa prawnego
Hierarchicznego systemu źródeł prawa
Społeczeństwa obywatelskiego
Podziału władz
Społecznej gospodarki rynkowej
Przyrodzonej godności człowieka.
Zasada suwerenności narodu:
wskazuje tego, do którego należy władza w państwie(„Władza zwierzchnia w RP należy do Narodu”) Pojęcie narodu ze wszystkimi obywatelami RP posiadającymi prawa wyborcze, a nie tylko z obywatelami na rodowości polskiej.
Określa formy wykonywania władz przez Naród.
Referendum jako forma demokracji bezpośredniej - decyzje podejmowane przez ogół wyborców bez pośrednictwa jakichkolwiek (nawet demokratycznie wyłonionych) organów państwowych. Technicznie niemożliwa do zastosowania na szczeblu państwowym.
Rodzaje referendum (4):
ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej przewidującej przekazanie w niektórych sprawach kompetencji organów władzy państwowej jakiejś organizacji międzynarodowej,
zatwierdzenie zmiany konstytucji w rozdz I,II,XII,
lokalne.
Demokracja pośrednia - podstawowy sposób rządzenia państwem (decyzje podejmowane w imieniu suwerena przez organ przedstawicielski) parlament (pochodzący z wyborów).
Wybory opierają się na:
Demokratycznej procedurze wyborczej uwzględniającej zasady:
powszechności
bezpośredniości
równości
tajności
Zasadzie pluralizmu politycznego
Parlamentowi musi przysługiwać silna pozycja w systemie organów państwowych.
Suwerenność - oznacza zdolność państwa do samodzielnego decydowania o wszystkich dotyczących go sprawach i podejmowania decyzji dotyczących (ograniczenie suwerenności może nastąpić tylko na podstawie wyraźnej i szczegółowej regulacji Konstytucji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz