Formy przejawiania się suwerenności narodu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy przejawiania się suwerenności narodu - strona 1

Fragment notatki:

34. FORMY PRZEJAWIANIA SIĘ SUWERENNOŚCI NARODU ZASADA SUWERENNOŚCI - nie w sensie stosunków międzynarodowych, przechodziła ewolucję
Podmiot władzy - SUWEREN - ulegał zmianom wraz z rozwojem państwa
Początkowo w systemach absolutnych (monarchia despotyczna) suwerenem był MONARCHA (dysponował całością władzy, miał prawo ewokacji, czyli prawo kompetencji kompetencji - prawo do tego, by sam ustalał zakres swoich kompetencji)
Angielska Chwalebna Rewolucja wprowadziła konstrukcję, że suwerenem jest „KING IN THE PARLAMENT” (tylko ich wspólne rozstrzygnięcie ma charakter suwerenny)
następuje podział kompetencji, przy czym tendencja ogólna, że monarcha ma coraz mniej kompetencji, coraz więcej ma ich parlament oraz rząd
monarchowie w praktyce nie wetują ustaw od 1805 (np. żart o królowej WB, abdykacja króla Holandii na 48 h, w Danii abdykacja królowej na 24 h, przy małżeństwie homoseksualnym, aby umożliwić podpisanie ustawy przez przewodniczącego parlamentu)
Suwerenność przeniesiona na NARÓD (ojcowie konstytucji USA i rewolucjoniści francuscy wszystko przewrócili do góry nogami)
„My naród” w konstytucji USA
„lud” we Francji
„lud pracujący miast i wsi” w PRL
SUWERENNOŚĆ NARODU - płaszczyzna, na której spotykają się oczekiwania narodu z działaniami władzy; najwyższa władza narodu
FORMY REALIZACJI ZWIERZCHNICTWA NARODU - jak naród ma realizować swoją suwerenność ?
Formuła, iż władza należy do narodu, jest urzeczywistniana za pomocą form demokracji bezpośredniej i pośredniej. Poprzez bezpośredni wpływ:
REFERENDUM
INICJATYWA LUDOWA
WETO LUDOWE
SAMORZĄDY SPOŁECZNE
PRAWA I WOLNOŚCI OBYWATELSKIE
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz