Monarchia konstytucyjna - pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monarchia konstytucyjna - pojęcie - strona 1 Monarchia konstytucyjna - pojęcie - strona 2

Fragment notatki:


Monarchia konstytucyjna i jej rodzaje Monarchia konstytucyjna to forma ustroju politycznego, w którym głową państwa jest monarcha, którego kompetencje są ograniczone przez konstytucję. Konstytucja jest to najważniejszy dokument w państwie określający jego ustrój .
Pierwsze konstytucje powstawały w Europie i na świecie w nadzwyczajnych okolicznościach, w toku rewolucji lub walki o niepodległość.
Pierwszą na świecie była konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 r. . Miała ona formę spisanej ustawy posiadającej nadrzędny charakter i określającej podstawowe reguły ustroju państwa. Taka właśnie forma ustawy zasadniczej znalazła poparcie w innych krajach ( z wyjątkiem Anglii).
W XIX w konstytucje europejskie były przeważnie oktrojowane (nadawane) przez monarchów (np. Francuska Karta Konstytucyjna, Konstytucja Księstwa Warszawskiego). Konstytucje oktrojowane były aktami łaski i utrzymywały bardzo silną władzę monarszą, ale jednocześnie stanowiły wyraz jej samoograniczenia.
Poszczególne formy państwa konstytucyjnego różnicuje się ze względu na pozycję władz.
Monarchie konstytucyjne można podzielić na : Monarchie ograniczone - monarchie, w której władzę absolutnego dotychczas króla ogranicza zgromadzenie ustawodawcze lub niekiedy organ zastępujący parlament Monarchie parlamentarne - monarchie, w których kompetencje monarchy ograniczone są głównie do funkcji reprezentacyjnych a realną władzę sprawuje parlament i rząd. Jest formą rządów, w której uprawnienia monarchy i parlamentu są ściśle określone przepisami prawa Konstytucyjna monarchia ograniczona a monarchia parlamentarna różnice i podobieństwa Monarchia ograniczona Monarchia parlamentarna -odrzuca się zasadę suwerenności narodu
-odrzuca koncepcję trójpodziału władzy
-władza jest dualistyczna ( na czele stoi monarcha, obok niego istnieje rząd i parlament - we wzajemnych stosunkach między tymi trzema dominuje monarcha, który jest dziedziczny i nie ponosi żadnej odpowiedzialności)
-monarcha ma pełnię władzy wykonawczej oraz współudział w ustawodawczej (każda ustawa parlamentu aby weszła w życie wymaga podpisu monarchy)
-monarcha ma swoje własne uprawnienia ustawodawcze (prerogatywy np. dekrety)
-monarcha powołuje rząd, który ponosi odpowiedzialność konstytucyjną oraz polityczną przed monarchą, ale nie ponosi odpowiedzialności parlamentarnej)
-opiera się na zasadzie suwerenności narodu
-opiera się na zasadzie trójpodziału władzy (ustawodawcza, sądownicza, wykonawcza)
-istnieje dualizm władzy wykonawczej (monarcha rząd)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz