Krytyka rewolucji francuskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krytyka rewolucji francuskiej - strona 1 Krytyka rewolucji francuskiej - strona 2 Krytyka rewolucji francuskiej - strona 3

Fragment notatki:

KRYTYKA REWOLUCJI FRANCUSKIEJ - schyłek XVIII /pocz. XIX w. - dominowały tendencje do krytyki Rewolucji Francuskiej
- w Wielkiej Brytanii krytyki tej dokonał Edmund Burke, we Francji Joseph Demestre, w Niemczech - Hegel Edmund Burke - konserwatyzm - publicysta angielski, związany z ugrupowaniem wigów, zasłynął dzięki pełnej pasji obronie prawa Amerykanów do wolności
- "Rozważania o Rewolucji Francuskiej" to fundamentalne dzieło konserwatyzmu
- był zażartym przeciwnikiem absolutyzmu, opowiadał się za ustrojem parlamentarnym i systemem partyjnym
- w swoich dziełach ostro krytykował rewolucję - jest uważany za ojca brytyjskiego konserwatyzmu
Odrzucenie uniwersalizmu Oświecenia
- podstawową kategorią politycznego myślenia nie jest jednostka ludzka, a naród
- każdy naród różni się od pozostałych - stanowi historyczną i kulturową wspólnotę, która jest ograniczoną całością
- naród to związek przeszłych, teraźniejszych i przeszłych pokoleń
- przykład Burke'a: obserwujemy procesję, widzimy dwa do trzech szeregów z przodu i z tyłu - szereg jest jak pokolenie, niewiele
wiemy o przeszłych i przeszłych pokoleniach, ale coś je ze sobą łączy
- uwarunkowaniem wspólnoty narodowej jest przesąd - przesąd konstytuuje tożsamość narodową
- jest to szacunek dla pewnych autorytetów, pewnego rodzaju zachowań, nie podlega on racjonalnej dyskusji
- np. Polsce przesądem w takim rozumieniu jest niepodległość
- wszystkie te czynniki składają się na starożytny porządek narodu, do którego każdy z nas jest przyrodzony
Odrzucenie racjonalizmu Oświecenia
- siłą sprawczą stojącą za rozwojem każdego narodu jest Bóg
- naród prowadzony przez Boga doznaje tryumfów i kataklizmów
- dla narodu francuskiego takim kataklizmem była rewolucja, która oznaczała przerwanie tradycji narodowej
Rewolucja Francuska zakładała, że z dania na dzień można stworzyć nowy ustrój polityczny, społeczeństwo niezależne od jego
tradycji.
- wszelkie próby oderwania się od doświadczeń narodowych stanowią gwałt zadawany organizacyjnej całości, jaką jest naród
- rewolucjoniści francuscy doprowadzili do katastrofy też dlatego, że przyjęli racjonalizm
- uważali, że zasady moralne i polityczne są możliwe do objęcia przez rozum ludzki
- jest to fatalna w skutkach arogancja intelektualna
- ład społeczny i polityczny posiada elementy tajemnicy, których nie da się zgłębić ludzkim rozumem
- nie możemy przewidzieć wszystkich efektów naszych arbitralnych działań- tajemnica znana tylko Bogu, który jest Stwórcą
człowieka, ładu społecznego
- człowiek nie powinien zastępować Boga w dziele tworzenia ładu społecznego


(…)

… abstrakcyjnej, niezależnej jednostki, jak to miało miejsce w Oświeceniu
- odrzuca założenia Deklaracji, że ludzie są z natury (rodzą się) wolni i równi
- rodzimy się w społeczeństwie, w którym istnieje hierarchia, nie możemy być zatem równi z natury
- odrzuca koncepcję umowy społecznej Rousseau
- nigdy nie było stanu natury, władza nie powstała w wyniku umowy, umowa taka nigdy nie została zawarta
- odrzuca…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz