Funkcjonalizm w prawie amerykańskim

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcjonalizm w prawie amerykańskim - strona 1 Funkcjonalizm w prawie amerykańskim - strona 2 Funkcjonalizm w prawie amerykańskim - strona 3

Fragment notatki:

Funkcjonalizm w prawie amerykańskim
Ogólna charakterystyka amerykańskiego systemu prawa system prawny USA kształtował się pod wpływem tradycji common law - ze wszystkimi cechami charakterystycznymi:
proces ustalania prawa powszechnego w orzeczeniach precedensowych (uzyskują moc wiążącą w analogicznych sprawach)
w sprawach karnych oddzielono orzekanie o winie (ława przysięgłych - czynnik społeczny) od orzekania o karze - w ręku zawodowego sędziego (też pochodził często z wyboru)
w XIX wieku amerykański system sądowy - w warunkach dynamicznej ekspansji terytorialnej kraju
wielki wpływ na orzecznictwo - presja społeczeństwa
wymuszanie szybkich i odpowiadających poczuciu sprawiedliwości orzeczeń
duże znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości
wyodrębnienie sądownictwa federalnego od systemów sądownictwa stanowego wprowadzenie do praktyki konstytucyjnej tzw. „judical review” - sądowej kontroli zgodności aktów prawnych z Konstytucją Stanów Zjednoczonych
to uprawnienie w ręku SN St. Zjednoczonych dlatego jest bardzo wpływową instytucją życia prawnego i politycznego
SN - też duży wpływ na odpowiadające duchowi czasu odczytywanie Konstytucji
pozycja SN analizowana w wielu pracach - koncentrują się głównie na scenicznych formach realizacji jego zadań
kształtuje on specyficzny, amerykański typ kultury prawnej
cechy amerykańskiego sys. prawnego - wpływ na typ edukacji prawniczej przedmiotem studiów nie jest (jak w krajach prawa cywilnego) instytucje kodeksowe - ale głownie konkretne orzeczenia praktyka sądowa
to ogromny i skomplikowany obszar studiów
na terenie stanów - różne systemy precedensów (nawet po kilkanaście tysięcy)
Wpływ pragmatyzmu i behawioryzmu koniec XIX wieku zaczęto postrzegać zadania wymiaru sprawiedliwości przez pryzmat nowych tendencji dominujących w filozofii i psychologii:
Pragmatyzm twórcy i czołowi przedstawiciele:
Ch. Pierce W. James odrzucili poszukiwanie prawdy, która nie pociąga za sobą konsekwencji praktycznych
w rzeczywistości wszelkie rozważania koncentrują się na próbie rozwiązania zagadnień związanych z konkretną, budzącą wątpliwości sytuacją
liczy się więc konkretne, dobre w skutkach działanie - a nie wiedza abstrakcyjna
Behawioryzm czołowi przedstawiciel - J. Dewey odrzucenie introspekcji
skoncentrowanie się na zewnętrznych zachowaniach
zadowolenie się powierzchownymi sądami
ale zyskał znaczną popularność - ponieważ odpowiadał strukturze amerykańskiego życia społecznego
zapotrzebowaniu na całościowy opis ich mechanizmu


(…)

… ich przekonanie, iż o realnym życiu prawa stanowi zachowanie licznych urzędników postępowania sądowego (głównie sędziów)
Konkluzje :)
funkcjonalizm jako nurt amerykańskiej filozofii prawa przyczynił się do rozkwitu metod badania prawa, które pozostawały poza polem widzenia myśli pozytywistycznej
na pierwszym planie - socjologia prawa
rozwija techniki badań empirycznych dot. efektywności wymiaru sprawiedliwości…
… ograniczały wpływ doktryny pozytywizmu prawniczego na myśl amerykańską
sprzyjały kształtowaniu się funkcjonalistycznej teorii prawa
doktryna jest w rzeczywistości splotem kilku koncepcji teoretycznych
spaja je w całość zaakcentowanie wątków funkcjonalnych:
realnego życia prawa
prawotwórczej roli sądów
mediacyjnego oddziaływania sądów na kształtowanie się stosunków społecznych
formy amerykańskiego procesu…
… - a na nim najbardziej zależy obywatelom
założenia funkcjonalizmu wpływ na ukształtowanie:
realizmu prawniczego
idealizmu prawniczego
Idealizm prawniczy
reprezentowany przez:
R. Pounda
B.N. Cardozo
J.R. Comnousa
J. Dickinsona
F.S. Cohena i innych
istota doktryny dostrzeżenie w prawie ważnego narzędzia eliminowania lub łagodzenia napięć w społeczeństwie najwybitniejszy przedstawiciel - Roscoe Pound
1870 - 1964r…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz