Funkcjonalizm w prawie amerykańskim - Funkcjonalizm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcjonalizm w prawie amerykańskim - Funkcjonalizm - strona 1 Funkcjonalizm w prawie amerykańskim - Funkcjonalizm - strona 2

Fragment notatki:

FUNKCJONALIZM W PRAWIE AMERYKAŃSKIM Charakterystyka ogólna amerykańskiego systemu prawa Ukształtowany pod wpływem tradycji common law; w sprawach karnych o winie orzeka ława przysięgłych, o karze zawodowy sędzia pochodzący z wyboru
Wyodrębnienie sądownictwa federalnego od stanowego; wprowadzenie sądowej kontroli zgodności aktów prawnych z Konstytucją - Sąd Najwyższy - odpowiadające „duchowi czasu” odczytywanie Konstytucji Wpływ pragmatyzmu i behawioryzmu Pragmatyzm - Ch. Peirce, W. James - odrzucili poszukiwanie prawdy, która nie pociąga za sobą konsekwencji praktycznych; liczy się konkretne, dobre w skutkach działanie, nie wiedza abstrakcyjna
Behawioryzm - J. Dewey - odrzucał introspekcję i koncentrował uwagę za zewnętrznych zachowaniach się Wpływ systemu prawnego i filozofii na teorię prawa L. A. Hart - koncentracja amerykańskiej teorii prawa na procesie podejmowania decyzji sądowych
Funkcjonalistyczna teoria prawa - zaakcentowanie wątków funkcjonalnych, a więc realnego życia prawa, prawotwórczej roli sądów, ich mediacyjnego oddziaływania na kształtowanie się stosunków społecznych, forma amerykańskiego procesu sądowego, która tworzy niejednokrotnie improwizowany spektakl Funkcjonalizm w teorii prawa Rozróżnienie law in books oraz law in actions, koncentracja uwagi na prawie w działaniu
Holmes - podstawowym zadaniem prawa kształtowanie umiejętności przewidywania tego, co w rzeczywistości uczynią sądy; życiem prawa nie logika lecz doświadczenie; konieczność chwili, instytucje życia publicznego, a nawet przesądy dzielone z rodakami mają dla wymiaru sprawiedliwości większe znaczenie niż sylogizmy
Grey - prawem jest to, co znajduje wyraz w orzeczeniach sądów, natomiast ustawy, , opinie uczonych, zwyczaje i moralność to źródła prawa; sztuka prawnicza polega na kształtowaniu umiejętności przewidywania tego, co uczynią sędziowie Idealizm prawniczy Roscoe Pound - prawo nie jest celem samym w sobie ale instrumentem realizacji określonych celów społecznych, narzędzie „inżynierii społecznej” (zabezpieczenie interesów społecznych, eliminacja nieużytków i tarć związanych z korzystaniem przez ludność ze środków do życia)
Konieczność prowadzenia w ramach prawoznawstwa badań socjologicznych, obejmujących działalność zarówno prawodawców, jak i zarządców, sędziów i podsądnych Realizm prawniczy Karl N. Llewellyn
Decyzje prawne rzadko wyprowadzane ze sztywnych reguł prawnych
Zadaniem prawa odzwierciedlenie stosunków uwidaczniających się w codziennym życiu - sądy ustalają prawo funkcjonujące w danym miejscu i czasie
Prawo winno wyrzec się aspiracji reformowania życia społecznego - jego realne życie odzwierciedla się w zachowaniach sędziów, urzędników sądowych i administracji, stron procesowych i zwykłych obywateli


(…)

… będą subiektywne zapatrywania sędziego
Konkluzje
Funkcjonalizm przyczynił się do rozkwitu metod badania prawa, które pozostawały poza polem widzenia myśli pozytywistycznej, głównie socjologii prawa

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz