Główne nurty myśli politycznej nowożytnych Indii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne nurty myśli politycznej nowożytnych Indii - strona 1 Główne nurty myśli politycznej nowożytnych Indii - strona 2 Główne nurty myśli politycznej nowożytnych Indii - strona 3

Fragment notatki:

Główne nurty myśli politycznej nowożytnych Indii
Myśl polityczna `renesansu indyjskiego” „renesans” - dla Indii oznacza:
powrót do źródeł kultury i cywilizacji
ożywienie intelektualne pod wpływem specyficznej konfiguracji war. społ.-polit. w II poł XIX wieku
renesans indyjski
kształtował się samorzutnie
opierał się na wewnętrznych, intelektualnych siłach społeczeństwa
przyczyna brytyjskie władze kolonialne ograniczały działalność do
ściągania podatków
utrzymywania ładu
obrony granic
nie realizowały koncepcji przebudowy społecznej w celu rozwoju kraju i podniesienia poziomu życia ludności
cecha wspólna wszystkich systemów filozoficznych, religijnych i społ.-polit. :
racjonalizm uniwersalizm
sięgano do dorobku filozofii zachodniej
próba znalezienia w niej potwierdzenia prawd zawartych w staroindyjskich Upaniszadach
3 fazy „renesansu indyjskiego”
reprezentowana przez:
Rama Mohana Roya Brahmo Samadż fascynacja wszystkim co europejskie
bezkrytyczna próba przenoszenia idei zachodnich na grunt indyjski
Roy:
zafascynowany :) analizą Monteskiusza, Blackstonea, Benthama
wzór ustrojowy - Wielka Brytania
Anglicy to błogosławiony naród, cieszący się obywatelską i polityczną wolnością (zbyt) optymistyczne przekonanie, że Anglicy przygotują Indie do stworzenia własnego, niepodległego państwa
Indie - to zwarty kraj obejmujący cały subkontynent (od przylądka Komorin do Himalajów)
jedność potwierdza najstarszy autorytet Manu (zadanie współczesnych - pielęgnowanie tradycji)
jedność Indii powinna być realizowana ponad podziałami etnicznymi i językowymi
odrzucenie prób dzielenia społeczeństwa wg kryteriów religijnych ( to będzie miało wpływ na stanowisko Gandhiego) Arja Samadż hasło powrotu do Wed - jako powrót do korzeni własnej kultury i cywilizacji główny reprezentant - Dayananda Saraswati 1824 - 1883r. „powrót do Wed” oznacza rozumne odrodzenie narodowej tradycji + głębokie reformy społeczne ideał polityczny - zbliżony do wzorca brytyjskiego ale mocniej podkreśla współzależność władzy ustawodawczej i wykonawczej najwyższym autorytetem jest prawo włada wszystkimi instytucjami społecznymi i osobami idee Dayanandy inspirowały:
Ramakrishnę Vivekanandę historiozoficzny cykl rozwojowy odwołuje się do tradycyjnego podziału społeczeństwa indyjskiego na 4 warny warny odzwierciedlają dynamikę społeczną i formują kolejno rządy kraju:

(…)

… jest tak samo ważne dla uprawy jak zasiew
to zaproszenie rządu do współpracy z narodem na jego własnych zasadach
to prawo każdego narodu, któremu odpowiada obowiązek rządu
to sygnał narodu, że nie będzie on się już zadowalał kuratelą
ruch wolnego od siły zaniechania gwałtu nie ma nic wspólnego z walkami o niepodległość na Zachodzie
nie zamierza zniszczyć tyrana
to ruch samooczyszczenia
zmierza do nawrócenia…
….
państwo będzie starało się realizować wle ludzi, a nie narzucać im swoje decyzje
wprowadzenie równości ekonomicznej bez przemocy - przez nawrócenie ludzi na mój punkt widzenia
G. nie chciał czekać na nawrócenie całego społeczeństwa, ale uczynił początek zaczynając od siebie
akumulacja kapitału przez osoby prywatne nie jest możliwa inaczej niż przez stosowanie gwałtu
akumulacja dok. przez państwo…
…) tak jak obecnie jest proponowany minimalny poziom zarobków, należy też ustalić górny pułap przychodów, który obejmie wszystkich członków społ.
różnica między minimum i maksimum przychodów - ma być rozsądna i zmieniana od czasu do czasu, by zmierzą do likwidacji różnic
f) char. produkcji zostanie zdeterminowany przez potrzeby społeczne, a nie indywidualne zachcianki lub zachłanność STRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA…
… modelu „socjalizmu indyjskiego”
wzorzec ustrojowy, który adaptował do zasad demokracji i kapitalistycznej gosp. rynkowej:
założenia gosp. planowej
daleko posunięty interwencjonizm państwowy dążenie do podniesienia poziomu życia najniższych warstw społeczeństwa indyjskiego
w polityce zagranicznej - postawa aktywnego niezaangażowania
dążenie do osłabienia konfliktu między komunizmem i kapitalizmem 1

… rezygnacji ze swego człowieczeństwa
nigdy nie prowadzi do anarchii ( do niej prowadzi tylko nieposłuszeństwo kryminalne)
ZANIECHANIE WSPÓŁPRACY <z „The Mind of...”>
nie łączy się z żadnymi ujemnymi konsekwencjami jego intensywność zależy od zdolności społeczeństwa do poświęcania się
świadoma ucieczka od współpracy jest niczym proces pielenia, którego dokonuje kultywator przed zasiewem
niszczenie chwastów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz