Starożytna teoria ustroju mieszanego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Starożytna teoria ustroju mieszanego. - strona 1 Starożytna teoria ustroju mieszanego. - strona 2 Starożytna teoria ustroju mieszanego. - strona 3

Fragment notatki:

STAROŻYTNA TEORIA USTROJU MIESZANEGO
IDEOLOGICZNE ŹRÓDŁA TEORII USTROJU MIESZANEGO
„Dzieje” HERODOTA - wyodrębnienie form rządu: monarchia, arystokracja, demokracja, tyrania, oligarchia, ochlokracja.
SOKRATES - ustalenie, które są dobre, a które złe: dobre - monarchia, arystokracja (opierają się na prawie, mądrosci, altruizmie) złe: tyrania (samowola, przemoc), oligarchia (chciwość), demokracja (niewiedza).
PLATON - połączył ze sobą niektórych form rządów.
INSTYTUCJONALNE ŹRÓDŁA TEORII USTROJU MIESZANEGO
Ateny za czasów Solona
Starożytna Sparta ( Likurg)
Republikański Rzym KLASYFIKACJE FORM RZĄDU - PODWÓJNA TRIADA
PLATON w „Polityku” zawarł pogłębioną systematykę form rządu
Monarchia - 6. Tyrania
Arystokracja - 5. Oligarchia
Demokracja praworządna - 4. Demokracja niepraworządna
Trzem formą dobrym towarzyszą trzy formy złe. Najlepszym ustrojem jest Monarchia a najgorszym Tyrania (wartościowanie od 1 do 6). Każde państwo skazane jest na ewolucje od 1 do 6. Każda kolejna forma rządów musi być gorsza od poprzedniej, bo stanowi wynik jej rozkładu.
Platon zaproponował też 7 formę rządu „Państwo drugiego rzędu” ( „ Ustrój słuszny”)
CZTERY AKSJOMATY PLATONA
Wizja „Ustroju słusznego” została skonstruowano wokół 4 aksjomatów:
Niektóre formy rządów należy ze sobą połączyć - podstawowe znaczenie mają Monarchia i Demokracja
Sprawowanie nieograniczonej władzy deprawuje rządzących - nie ma takiej osoby, która sprawując władze nad sprawami wszystkich ludzi nie popadłaby w niesprawiedliwość lub chorobę psychiczną
Należy wprowadzić określone prawa i ich przestrzegać - prawo to owoc braku zaufania wobec rządzących, przed którymi jednostka potrzebuje ochrony
Podział władzy dla ochrony przed jej zgubnymi skutkami - Np. Sparta 2 - królów, apella, geruzja.
PLATOŃSKA RADA I „ NOCNE ZEBRANIA”
Platońska rada BOULE
Miała być organem rządzącym składającym się z 360 członków podzielonych na 4 części według 4 klas społecznych wyodrębnionych na podstawie płaconych podatków. Członkowie wybierani w drodze losowania z kandydatów uprzednio wybranych przez pełnoprawnych obywateli. Rada urzędowałaby bez przerwy w zmieniających się grupach. Funkcje:
stanowienie prawa
dokonywanie wyboru urzędników
sprawowanie wymiaru sprawiedliwości ( 37 „stróży prawa”)
Nocne zebrania
Podejmowałyby najważniejsze decyzje. Złożone z ludzi wyróżniających się doświadczeniem, wiedzą i cnotą. Wskazywałaby obywatelom drogę cnoty i zgodnie z nią kierowałaby wszystkimi organami państwa. Czuwałaby nad dobrem państwa i należytym kierunkiem jego działania.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz