Źródła instytucjonalne systemu mieszanego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła instytucjonalne systemu mieszanego - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: źródła intelektualne ustroju mieszanego, 4 aksjomaty, rada i tajne zebrania, społeczny podział władz, cykl ustrojowy u Polibiusza, podział władzy, czy ustrój mieszany.

ŹRÓDŁA INSTYTUCJONALNE USTROJU MIESZANEGO
Można tu wskazać na różne ustroje państwowe, które zawierały ten podział wpływów pomiędzy monarchą, ludem a możnymi(Ateny czasów Solona, starożytna Sparta, republikański Rzym). Reformy Solona(592-591)- zniesiono niewole za długi, podzielono obywateli na 4 grupy podatkowe by zrównoważyć polityczne wpływy bogatych i biednych, utworzono wzajemne hamujące się organy, najwyższe urzędy wykonawcze tj. ARCHONCI i SKARBNIK mogły być obsadzane tylko przez osoby należące do najwyższej klasy podatkowej, niższe stanowiska administracyjne oraz członkostwo w BULE zostały zarezerwowane dla członków 3 wyższych klas, wszystkie klasy były uprawnione do wyboru urzędników i głosowania na EKLEZJE, która decydowała o najważniejszych sprawach. Bogatsi obsadzali najważniejsze urzędy, mniej zamożni obsadzali stanowiska administracyjne, lud zaś miał prawo brać udział w zgromadzeniu ogólnym, które podejmowało najważniejsze decyzje(było to połączenie oligarchii i demokracji.
ŹRÓDŁA INTELEKTUALNE USTROJU MIESZANEGO
Poprzez wyodrębnienie form rządu, ustalenie które są dobre a które złe, połączenie niektórych ze sobą. PODWÓJNA TRIADA
U Sokratesa w „Polityku” pogłębiona systematyka form rządu w kształcie podwójnej triady, formy dobre formy złe
Monarchia tyrania
Arystokracja oligarchia
Demokracja praworządna demokracja niepraworządna
Oczywiście można je wartościować od M-A-Dp-Dnp-O-T
3 ostatnie to ustroje pozorne. Uważał że każdy organizm państwowy skazany jest na ewolucje od Monarchii do Tyranii, czyli następującą deteriorację WNIOSEK: proste formy rządów są nie do utrzymania nie mogą się równać formom złożonym.
DOWÓD: świetność Sparty zmienne koleje Aten i Persji (demokracja i monarchia)
REMEDIUM: w księdze 6 swoich praw Platon proponuje siódmą formę rządu- Państwo, Państwo Drugiego Rzędu czy też Ustroju Słusznego Podwójna triada Polibiusza została przedstawiona niżej w zagadnieniach. Musicie jednak zajrzeć do notatek z wykładów- zdaje się że r.m.m. podawał jeszcze podwójne triady innych autorów. 4 AKSJOMATY
aksjomat- niektóre formy rządów można ze sobą połączyć( liczba komponentów obojętna) podstawowe znaczenie DEMOKRACJA I MONARCHIA. Reszta to wypadkowa tych dwóch ekstrem. By państwo było dobre potrzebne są cechy tych dwóch form rządów( monarchia- mądrość i rozsądek, demokracja- wolność i przyjaźń)
aksjomat- najkrócej rzecz ujmując- każda władza na dłuższą metę psuje a władza absolutna - to chyba każdy wie...
aksjomat- to teza że nie ma państw rządzonych przez mędrców więc rządzący „ex hypothesi” są niezdolni do zdobycia dogłębnej wiedzy, należy zatem wprowadzić określone prawa i ich przestrzegać stosując je rządzący mogą zbliżyć się do poziomu mędrców dzięki temu państwo nie jest idealne ale dążące do ideału. Państwo rządów prawa jest więc owocem braku zaufania do rządzących przed którymi jednostka potrzebuje ochrony (praw). W związku z tym funkcjonariusze wybierani być powinni w drodze losowania na roczną kadencję a potem lustrowani ze swoich poczynań.


(…)

…, majątki samych senatorów. Śledztwa prowadzi senat, ale wyroki wydają komicje., ponadto funkcjonowało veto trybunów ludowych wobec senackich dekretów. Komicje- pozbawione prawa inicjatywy ustawodawczej. Komicje reprezentują interesy plebsu, ale to Senat zleca kontrakty publiczne dając plebejuszom prace, żołnierzom-plebejuszom dowodzą konsulowie.
REZULTAT: RÓWNOWAGA I WSPÓŁPRACA
KONCEPCJA CIVITATIS…
… zarysach model zbliżony do spartańskiego różnice dotyczą przede wszystkim hamulców. Władza wykonawczą są 2 konsulowie wybierani na rok . kompetencje to wykonywanie uchwał senatu i komisji, pełnia władz wojskowej, wydatkowanie funduszy ze skarbca publicznego, wydawanie zarządzeń wszystkim organom z wyjątkiem trybunów ludowych. Dzięki konsulom Rzym przypomina trochę królestwo.
Senat zarządza skarbem…
…. Warto w tym miejscu nadmienić że demokracja była w starożytności potępiana dlatego, iż uważano że nie urzeczywistnia pełnej równości. Termin ten pojmowano bowiem nie jako władzę wszystkich obywateli lecz pełne demagogii rządy demosu.
CZYNNIKI USTROJOWE ARYSTOTELESA
Wg. Arystotelesa wszystkie ustroje państwowe mają trzy części składowe. Są nimi czynnik obradujący nad sprawami państwowymi, czynnik…
… trudne. Hasło zgody stanów miało dotyczyć patrycjuszy i ekwitów(sojusz warstw posiadających) . idea ustroju mieszanego schodzi na bok na rzecz idei praworządności i sprawiedliwości i szeroko rozumianej rozumności.
ANTYCZNA FILOZOFIA ZŁOTEGO ŚRODKA
Duży wpływ na Platona i Arystotelesa miał m.in. poeta Hezjod z Askry który krytykował zarówno nędzę jak i bogactwo a także Pitagoras.
Platon w „Polityku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz