Doktryna państwa prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryna państwa prawa - strona 1 Doktryna państwa prawa - strona 2 Doktryna państwa prawa - strona 3

Fragment notatki:

Doktryna państwa prawa
Geneza koncepcji państwa prawa to jedna z najbardziej rozpowszechnionych, współczesnych teorii państwa i prawa
dominuje w jurysprudencji anglosaskiej i kontynentalnej
ukształtowana w XIX wieku i teoretycznie rozbudowana w XX wieku - ale korzeniami sięga Starożytności
jest dużo różnych poglądów dotyczących jej powstania
jej geneza łączona z Arystotelesowską teorią prawa jako podstawy wszelkiego ładu społecznego
wg innych - doktryna ta powstała nie dzięki teoretykom, ale genialnemu poczuciu prawnemu Rzymian i Normanów
wykreowali oni konstrukcje prawne stanowiące o istocie rządów prawa
wg jeszcze innych :) - doktryna pań. prawa wywodzi się z:
doktryny Th. Hobbesa
doktryny Wilhelma von Humboldta - reprezentanta idei pewności wolności prawa od Maxa Webera - ujmował współczesne państwo jako „rational legal state” państwo, którego legitymizacja spoczywa wyłącznie na wykonywaniu władzy zgodnie z prawami
wg Brytyjczyków - ta doktryna wywodzi się z tradycji anglosaskiej
u jej podstaw przekonanie iż prawo rządzi światem A.V. Dicey - „Law of the Constitution” - 1885r.
łączy ideę rządów prawa z poczuciem pewności, ze nikt nie poniesie kary, jeśli nie naruszy porządku prawnego
nikt nie stoi ponad prawem
wszelkie decyzje co do stosowania prawa są w ręku niezależnych sędziów
absolutne zwierznictwo prawa jest „kamieniem węgielnym” wszystkich koncepcji kształtowanych w ramach demokratycznego państwa prawa
doświadczenia hitlerowskich Niemiec i próby konstruowania zagadnień legalności podejmowanych działań dowiodły klęski abstrakcyjnych konstrukcji, niezależnych od systemu wartości
G. Radbruch - „Zeszyt filozofii prawa” istotna modyfikacja do pojmowania konstrukcji „pań. prawa”
obowiązywanie norm prawnych związane z zasadą sprawiedliwości i celowości
to ponowne odkrywanie standardów łączonych tradycyjnie z konstrukcją praw natury
samo pojęcie „pań. prawa” nie rozwiązuje dylematu sprawiedliwości
dlatego poj. „pań. prawa” ewoluuje w kierunku „socjalnego pań. prawnego”
„liberalnego pań. prawnego” „demokratycznego pań. prawnego”
art. 2 Konstytucji RP - „Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” świadectwo praktycznego zastosowania tej konstrukcji
Czołowi przedstawiciele Hayek przeciwstawienie rządów prawa rządom autorytarnym

(…)

… regulować swoich działań za pomocą norm
ten nakaz ogranicza swobodę sędziów i innych osób sprawujących władzę
zmusza ich też do uzasadnienia rozróżnień jakie czynią między danymi osobami, przez odwoływanie się do właściwym norm i zasad zasada nullum crimen sine lege -wymaga aby: prawa były znane i publicznie ogłaszane
ich znaczenie ma być jasno określone
ustawy mają być ogólne w sformułowaniach…
… dobrobytu obwinia o zbytni egalitaryzm - nadmierne obciążenie obywateli podatkami redystrybucja dochodów
taki interwencjonizm narusza zasady liberalizmu politycznego
Carlo Schmidt główny architekt socjalnego państwa prawnego
uważał że ta konstrukcja stanowi przeciwwagę dla totalitaryzmu nazistowskiego i stalinowskiego
podstawowe zadanie państwa - zagwarantowanie wolności przy jednoczesnym ograniczeniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz