Doktryna państwa prawa - Geneza koncepcji państwa prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryna państwa prawa - Geneza koncepcji państwa prawa - strona 1 Doktryna państwa prawa - Geneza koncepcji państwa prawa - strona 2

Fragment notatki:

DOKTRYNA PAŃSTWA PRAWA Geneza koncepcji państwa prawa Absolutne zwierzchnictwo prawa jest kamieniem węgielnym wszystkich koncepcji kształtowanych w obrębie konstrukcji demokratycznego państwa prawa
G. Radbruch wiąże obowiązywanie norm prawnych z zasadą sprawiedliwości oraz celowości; wcześniejsze pojęcie „państwa prawa” ewoluuje w kierunku socjalnego, liberalnego lub demokratycznego państwa prawnego Czołowi przedstawiciele Hayek eksponuje centralne znaczenie wolności jednostki, którą definiuje jako brak przymusu
Oakeshot
Uznanie autorytetu prawa ma zasadnicze znaczenie dla określenia istoty państwa
Prawo stanowione przez uprawniony organ, rygorystycznie przestrzegane procedury jego stosowania to podstawy demokratycznego państwa prawa
Zasadniczym elementem „rządów prawa” wolność
John Rawles
Zasadę rządów prawa stanowi prawidłowe i bezstronne stosowanie norm prawnych; połączenie funkcjonowania prawa z wolnością
System prawny jest uporządkowanym zbiorem obowiązujących pod przymusem publicznych norm adresowanych do osób zdolnych kierować się rozumem; ma charakter wszechobejmujący, organy występujące w nim mają wyłączne prawo stosowania przymusu; porządek prawny obowiązuje jako instancja ostateczna na wyraźnie określonym terytorium; szeroki zakres regulowanych rodzajów aktywności oraz fundamentalny charakter interesów, które ma chronić
Z zasadą rządów prawa związane pewne nakazy sprawiedliwości a także nakaz by podobne przypadki traktować podobnie, a rozróżnienie uzasadniać przez odwoływanie się do norm i zasad
Nullum crimen sine lege
Kolejna podstawą rządów prawa rzetelny proces sądowy - skrupulatne określenie czy doszło do pogwałcenia prawa, nałożenie odpowiedniej kary, właściwie opracowane przepisy procesowe, reguły dowodowe, sędziowie niezawiśli i bezstronni, nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, jawne rozprawy
Związek rządów prawa z wolnością - ustalenie jak najszerszego jej zakresu
Władza musi dysponować środkami przymusu; zasada wolności prowadzi do zasady odpowiedzialności
Z zasadą tą łączy się formuła praworządności, a więc prawa ustanowionego przez uprawniony organ, które w jednakowej mierze obejmuje wszystkich obywateli; w szczególność na organach sądowych ciąży obowiązek przestrzegania prawa materialnego i procesowego oraz równego traktowania obywateli
Gwarantem wolności są tzw. wolności konstytucyjne ale tzw. prawa człowieka, wśród których wolności konstytucyjne stanowią skromny wycinek Doktryna socjalnego państwa prawnego Szczególna postać koncepcji państwa prawa, wprowadzona o treści społeczne wprowadzona do Konstytucji RFN
Carlo Schmidt


(…)

… stanowią skromny wycinek
Doktryna socjalnego państwa prawnego
Szczególna postać koncepcji państwa prawa, wprowadzona o treści społeczne wprowadzona do Konstytucji RFN
Carlo Schmidt
Podstawowym zadaniem państwa zagwarantowanie wolności przy jednoczesnym ograniczeniu konfliktów społecznych przez politykę socjalną
Doktryna socjalnego państwa prawnego opowiada się za szczególną postacią „liberalnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz