Ideologia "socjalizmu demokratycznego"

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ideologia Ideologia

Fragment notatki:

- IDEOLOGIA „SOCJALIZMU DEMOKRATYCZNEGO” Geneza socjaldemokracji Zerwanie z marksizmem, jego teorią rewolucji i dyktatury proletariatu, przekonanie o możliwości pokojowego przeobrażenia kapitalizmu w socjalizm Socjaldemokracja brytyjska Tawney - kryterium oceny posiadaczy dóbr - kryterium służebności; kto korzysta ze swej własności w sposób społecznie użyteczny, powinien być przez społeczeństwo wynagradzany i mieć wpływ na kierowanie państwem
Clement R. Attlee - odżegnał się od ateizmu; Partia Pracy przekształciła się z partii robotniczej w partię narodową, która łączy wszystkich ludzi uznających, że podstawy, na których opiera się kapitalizm są niemoralne i niesłuszne
E. F. Durbin - granice dla przeobrażeń Partii Pracy wyznacza pojęcie demokratycznego socjalizmu - zarówno w zakresie instytucji społecznych, jak i życia indywidualnego dąży do zagwarantowania rzeczywistej wolności; należy połączyć dążenie do równości ekonomicznej z troską o zachowanie wolności politycznej
Crossman - należy poddać kontroli publicznej działalność wielkich monopoli i koncernów, ale przez parlament i organizacje społeczne a nie państwo, które się wtedy rozrasta i zagraża wolności
Dawis Healey - zakwestionował celowość rozszerzania kompetencji rządu w kwestiach ekonomicznych - państwu trudno kontrolować znacjonalizowane przedsiębiorstwa; zapewnienie kontroli jest ważne dlatego rząd powinien nabywać akcje poszczególnych towarzystw na giełdzie w tym celu
Crosland - wraz ze wzrostem dochodu pracownik przestaje zwracać uwagę na dysproporcje w podziale dochodu, nie chce ryzykować tego, co osiągnął; Partia Pracy powinna ograniczyć się doskonalenia wypracowanych już instrumentów, eliminować przypadki niesprawiedliwości społecznej, doskonalić planowanie, znacjonalizować pewne działy gospodarki Socjaldemokracja niemiecka Kurt Schumacher - państwo syntezą klasy i narodu, czyli wartością, która stoi ponad klasową struktura społeczeństwa
Postulat upaństwowienia środków produkcji łączono z hasłem reformy rolnej a także z tezą że socjaldemokraci nie powinni brać udziału w rządzie burżuazyjnym
Z czasem rezygnacja z akcentowania klasowego charakteru socjaldemokracji i wprowadzenie pojęcia partii ludowej, która łączy przedstawicieli różnych klas; konsekwencją odrzucenie teorii walki klas oraz rezygnacja z programu uspołecznienia środków produkcji; uznano realia gospodarki rynkowej i skoncentrowano wysiłki na przejęciu władzy politycznej
Koncepcję walki klas zastąpiono hasłem autonomii człowieka w państwie i społeczeństwie, a zabezpieczenie tej sfery uznaje się za najważniejsze zadanie socjalizmu; dążenie do wsparcia wolności politycznej demokracją ekonomiczną Konkluzje ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz