PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE - Torysi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE - Torysi - strona 1 PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE - Torysi - strona 2 PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE - Torysi - strona 3

Fragment notatki:

.  PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE  Partia słowo  pochodzi od 2 łacińskich słów,  pars część,  bądź  partie dzielić  Dawniej w Grecji i Rzymie , partia to była grupa ludzi kojarzona negatywnie, bowiem dokonywali oni  czynów szkodliwych, znaczenie pejoratywne. W Starożytnym Rzymie grupy zorganizowanych osób o  dobrych zamiarach nazywano natomiast  amicipia od  słowa przyjaciel.  Termin  partia  przyjął się w wojsku w oddziałach zbrojnych w Polsce szlacheckiej  3 etapy formułowania partii politycznej:  ●  I etapkoterie  arystokratyczne pierwsze  zalążki tak naprawdę w połowie XVII w.Rewolucja  angielska, w Parlamencie angielskim powstały dwie koterie arystokratyczne:  ●  Wigowie koncepcje  liberalizujące, wzrost roli parlamentu  ●  Torysi zachowaczy,  reprezentujący ziemian, niska wola Parlamentu  ● W Polsce koterie Branickich, Potockich, Czartoryskich, prapoczątki partii Polit.  ●  II etappartii  klubowych koniec  XVII i początki XIX w.  ●  Rewolucja Francuska istniały  kluby jakobinów (radykałów), żyrondystów, kordelierów,  dziali w Parlamencie, ale mieli tez zaplecza społeczne, Np. nazwa jakobini wywodzi się  stad, ze spotykali się w kościele św. Jakuba  ●  W  Anglii koterie przekształciły się w kluby ( status stowarzyszeń), na tym etapie  pojawiły się  cenzusowe wybory  poszukiwanie  zaplecza przez partie  ● Dopiero w latach 60tych z partii  Torysów  powstała partia konserwatywna, a z  Wigów liberalna.  Partie te będą na przemian do polowy lat 20 XX w.  ● Po 1945 r. partię liberalna wyparła  partia pracy  i aż do dzisiaj są te dwie partie  ● W USA po wojnie secesyjnej w latach 60tych istniały dwie partiedemokratyczna  i  republikańska( postępowa). Teraz to się zmieniło, p.repulikanska jest konserwatywna.  ● Europa2  czynniki, które przyczyniły się do powst. p. politycznych:  ●  Rozwój parlamentaryzmu  ●  Rozwój powszechnego prawa wyborczego wprowadzano  je etapami wiec partie  musiały się dostosować. do polowy XIX w. Decydującą rolę odgrywały partie  liberalne i konserwatywne. Potem powstawały inne, na początku działające  nielegalnienie  miały wpływu na władzę, nie mogły brać udziału w wyborach  ●  1905r pojawienie  się pierwszej partii chrześcijańskodemokratycznej(  chadecji)  w Polsce  ●  Partie liberalne i konserwatywne w  warunkach powszechnego prawa wyborczego  rozwijały swoja działalność, szukając zaplecza społecznego (od parlamentu do mas).  W Szwajcarii kobiety uzyskały prawa wyborcze w 1972r.! Te partie, które działały w  środowisku społecznym, ale Neli mogły się ubiegać o władzę dążyły do zdobycia  poparcia i wejścia do parlamentu.  ●  Masowe partie Polit.  Przyjęły formę, która nie uległa zmianie do dzisiaj, a wytworzone 

(…)

… socjalistyczne i socjaldemokratyczne
● Rożne warianty w ramach tzw. socjalizmu demokratycznego
● Demokracja gospodarczosocjalna,
polityczna, kulturowa, międzynarodowa
● Np. Polska Partia Socjalistyczna, Socjaldemokracja RP, Unia Pracy, SPD (RFN),
Latour Party(WB), SPO (Austria)
● Partie komunistyczne
● Wypływające z marksizmuleninizmu
● Występujące podziały: maoizm, eurokomunizm, nowa lewica
● Np. FPK (Francja…
…),
Latour Party(WB), SPO (Austria)
● Partie komunistyczne
● Wypływające z marksizmuleninizmu
● Występujące podziały: maoizm, eurokomunizm, nowa lewica
● Np. FPK (Francja), Związek Komunistów Polskich „Proletariat”
● Partie chłopskie
● Agraryzm
● Reprezentacja interesów w konflikcie miastowieś
● Np. Country Party (Australia), Veneste (dania), PSL
● Partie regionalne
● Wyraz konfliktu centrumperyferie
● Np…
… zasad, niezbędnych, aby państwo mogło być nazywane demokratycznym:
● Zasada suwerenności narodu (zwierzchnictwa narodu/ludzi)
● Zasada reprezentacji narodu (przedstawicielstwa narodu) 3 fundamentalne
zasady państwa dem.
● Zasada podziału władzy (trójpodziału)
● Zasada pluralizmu politycznego
● Zasada demokratycznego państwa prawnego
● Zasada suwerenności naroduokreśla
suwerenatego,
do którego należy…
… i zwyczajenormy
prawa niepisanego powstałe w wyniku
działania innych niż sądy organów państwowych
● Prace wybitnych prawników konstytucjonalistów
W WB występuje monarchia parlamentarna:
● Parlament: monarcha + Izba Gmin+ Izba Lordów, zasada supremacjijest
on uznany za
suwerena
● Rozdział władzy miedzy parlamentem a rządem (Gabinetem)
● Rządorgan
władzy wykonawczej, ok. 100 ministrów , nie zbierają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz