Nauka o państwie - strona 2

note /search

FORMA PANSTWA. KONTROWERSJE WOKÓł POJĘCIA TYP PAŃSTWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2282

IV - ELEMENTY DEFINICJA PAŃSTWA   Nazwa państwa wykształciła sie w dość długim procesie historycznym. W starożytności nazwa państwa wskazywała na ewolucję instytucji i poglądów. W czasach nowożytnych - pojęcie ujednolicono, a współczesnie to nazwa przyjęta przez wszystkie narody na okreslenie pol...

Geneza i isota państwa.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2051

II i III - GENEZA I ISTOTA PAŃSTWA   Państwo - to trwała wspólnota ludzi zamieszkujących okreslone terytorium oraz poddana władzy zwierzchniej.   Grecja - polis(miasto) Rzym - civitas(gmina pełnoprawnych obywateli), res publica(wspólnota członków gminy),imperium, lud(populus, gens) Średniowiecze ...

Istota państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2569

Witam wszystkich, zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią, chciałabym wygłosić referat na temat istoty państwa. Koncepcją którą omówię będzie teoria wspólnego dobra Arystotelesa. Tak jak i wiele zagadnień, europejska koncepcja państwa ma swoje korzenie w

Myśl polityczna - rys historyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

RYS HISTORYCZNY - MYŚL POLITYCZNA Starożytna Grecja Demokryt - polityka jako sztuka rządzenia - dla ludzi o głębokiej wiedzy - zwolennik demokracji Platon - sprawowanie władzy przez silną jednostkę (tyrania) - w społeczeństwie istnieją konflikty - można je zlikwidować tylko za pomocą autorytetu, te...

Wzajemne relacje, prawa człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 875

Naród - wspólnota ludzi tworząca sie w długich procesach dziejowych; wyznaczaja ja członkowie majacy poczucie (swiadomosc) wspolnego pochodzenia, dobra, losów hist, specyficznych postaw, zachowan, znakow, obyczajowosci. Zwykle wspolnote te postrzega sie w wymiarach etnicznym i polit. Atryby uksz...

HEYWOOD nacjonalizm kulturowy.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2310

HEYWOOD nacjonalizm kulturowy - forma nacjonalizmu, ktora zasadniczy akcent kladzie na odnowe narodu rozumianego jako odrebna cywilizacja, a nie niezalezna wspolnota polit, ma charakter 'mistyczny', jest oparty na romantycznej wierze w narod stanowiacy niepowtarzalna hist i organiczna calosc, ozy...

Systemy polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3241

  KONSPEKT     Temat referatu: SYSTEMY POLITYCZNE   1.     Wyjaśnienie pojęcia „system polityczny” 2.     Trzy koncepcje systemów politycznych: o        Koncepcja systemowo- funkcjonalna o        Koncepcja strukturalno- instytucjonalna o        Koncepcja instytucjonalno-normatywna 3.     Klasyfik...

Nauka o państwie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1239

Wprowadzenie:   Ralf Dahrendorf jest światowej sławy socjologiem i politologiem. Urodził się w 1929 roku w Hamburgu i jest synem znanego socjaldemokratycznego posła do Reichstagu aresztowanego po dojściu Hitlera do władzy. W 1944 roku został zatrzymany przez gestapo za antyfaszystowską działalnoś...

Rodzaje władzy według Webera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1904

Rodzaje władzy wg M. Webera - tradycyjna- występuje We wczesnym średniowieczu i w niektórych dzisiejszych społ. plemiennych- wielowiekowy zwyczaj wyróżniania pozycji władcy . - charyzmatyczna- oparta na osobistej zdolności jednostki podporządkowywania sobi e ludzi oraz na ich oddaniu i zaufaniu w...

Forma państwa i kontrowersje wokół niej.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1435

V - FORMA PAŃSTWA. KONTROWERSJE WOKÓŁ POJĘCIA TYP PAŃSTWA.   Forma państwa - to posób sprawowania władzy oraz organizowania życia politycznego i społecznego w państwie. Forme państa charakteryzuje się ze względu na:   *formę rządów struktura najwyższych organów państwowych, ich wzajemne relacje i...