Myśl polityczna - rys historyczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl polityczna - rys historyczny - strona 1 Myśl polityczna - rys historyczny - strona 2 Myśl polityczna - rys historyczny - strona 3

Fragment notatki:

RYS HISTORYCZNY - MYŚL POLITYCZNA Starożytna Grecja Demokryt - polityka jako sztuka rządzenia - dla ludzi o głębokiej wiedzy - zwolennik demokracji Platon - sprawowanie władzy przez silną jednostkę (tyrania) - w społeczeństwie istnieją konflikty - można je zlikwidować tylko za pomocą autorytetu, terroru, propagandy, wychowania, izolacji od zagranicy Arystoteles - polityka jako umiejętność lawirowania między sprzecznymi interesami bogatych i biednych Średniowiecze Tomasz z Akwinu - hierarchicznie uporządkowany ustrój społeczny - każdy pełni funkcję przeznaczona przez Boga - władza podporządkowana Kościołowi Marsyliusz z Padwy - uniezależnienie władzy duchownej od świeckiej Odrodzenie, Oświecenie Niccollo Machiavelli - makiawelizm John Locke - liberalne i konstytucyjne państwo, oparte na systemie praw i zasadach tolerancji Jan Jakub Rousseau - umowa społeczna poł. XIX w. - poł. XX w. Karol Marks Fryderyk Engels Włodzimierz Lenin od poł. XX w.  - współczesna myśl polityczna   Nauki polityczne na uniwersytetach - pocz. XIX w. - Francja, np. Paryż - 1876 - USA, Columbia University - 1895 - UK, London School of Economics and Political Sciences   XVI w. - Akademia Wileńska - podstawy wiedzy o polityce Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska   Polscy myśliciele: Paweł Włodkowic (XIV-XV w.) - państwo dobrowolnym i naturalnym tworem - pokojowe współżycie grup kulturowych i wyznaniowych Jan Ostroróg (XVI w.) - uniezaleznienei od papiestwa Andrzej Frycz Modrzewski - wzmocnienie władzy króla - potepienie wojny   NAUKA O POLITYCE - FUNKCJE: opisowa - jaka była i jest rzeczywistość polityczna? - dostrzeżenie problemów politycznych i postawienie diagnozy (teoretyczne wyjaśnienie stanu rzeczy) wyjaśniająca - po co? dlaczego? czemu tak? - ukazanie związków przyczynowo-skutkowych, wyjaśnienie właściwości zjawiska przewidująca - jak będzie? - potrzebna znajomość historii, uwarunkowań i praw rządzących działaniami - sformułowanie ekspertyzy instrumentalna - co zrobić? - potrzebna diagnoza i wiedza o środkach oddziaływania

(…)

… na systemie praw i zasadach tolerancji Jan Jakub Rousseau - umowa społeczna poł. XIX w. - poł. XX w. Karol Marks Fryderyk Engels Włodzimierz Lenin od poł. XX w.  - współczesna myśl polityczna   Nauki polityczne na uniwersytetach - pocz. XIX w. - Francja, np. Paryż - 1876 - USA, Columbia University - 1895 - UK, London School of Economics and Political Sciences   XVI w. - Akademia Wileńska - podstawy wiedzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz