Myśl polityczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl polityczna-opracowanie - strona 1 Myśl polityczna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

RYS HISTORYCZNY - MYŚL POLITYCZNA
Starożytna Grecja
Demokryt
- polityka jako sztuka rządzenia - dla ludzi o głębokiej wiedzy
- zwolennik demokracji
Platon
- sprawowanie władzy przez silną jednostkę (tyrania)
- w społeczeństwie istnieją konflikty - można je zlikwidować tylko za pomocą autorytetu, terroru, propagandy, wychowania, izolacji od zagranicy
Arystoteles
- polityka jako umiejętność lawirowania między sprzecznymi interesami bogatych i biednych
Średniowiecze
Tomasz z Akwinu
- hierarchicznie uporządkowany ustrój społeczny - każdy pełni funkcję przeznaczona przez Boga
- władza podporządkowana Kościołowi
Marsyliusz z Padwy
- uniezależnienie władzy duchownej od świeckiej
Odrodzenie, Oświecenie
Niccollo Machiavelli
- makiawelizm
John Locke
- liberalne i konstytucyjne państwo, oparte na systemie praw i zasadach tolerancji
Jan Jakub Rousseau
- umowa społeczna
poł. XIX w. - poł. XX w.
Karol Marks
Fryderyk Engels
Włodzimierz Lenin
od poł. XX w. - współczesna myśl polityczna
Nauki polityczne na uniwersytetach
- pocz. XIX w. - Francja, np. Paryż
- 1876 - USA, Columbia University
- 1895 - UK, London School of Economics and Political Sciences
XVI w. - Akademia Wileńska - podstawy wiedzy o polityce
Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska
Polscy myśliciele:
Paweł Włodkowic (XIV-XV w.)
- państwo dobrowolnym i naturalnym tworem
- pokojowe współżycie grup kulturowych i wyznaniowych
Jan Ostroróg (XVI w.)
- uniezależnienie od papiestwa
Andrzej Frycz Modrzewski
- wzmocnienie władzy króla
potępienie wojny
NAUKA O POLITYCE - FUNKCJE:
Opisowa
- jaka była i jest rzeczywistość polityczna?
- dostrzeżenie problemów politycznych i postawienie diagnozy (teoretyczne wyjaśnienie stanu rzeczy)
Wyjaśniająca
- po co? dlaczego? czemu tak?
- ukazanie związków przyczynowo-skutkowych, wyjaśnienie właściwości zjawiska
Przewidująca
- jak będzie?
- potrzebna znajomość historii, uwarunkowań i praw rządzących działaniami
- sformułowanie ekspertyzy
Instrumentalna
- co zrobić?
- potrzebna diagnoza i wiedza o środkach oddziaływania
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz