Rodzaje władzy według Webera

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje władzy według Webera - strona 1 Rodzaje władzy według Webera - strona 2 Rodzaje władzy według Webera - strona 3

Fragment notatki:


Rodzaje władzy wg M. Webera - tradycyjna- występuje We wczesnym średniowieczu i w niektórych dzisiejszych społ. plemiennych- wielowiekowy zwyczaj wyróżniania pozycji władcy . - charyzmatyczna- oparta na osobistej zdolności jednostki podporządkowywania sobi e ludzi oraz na ich oddaniu i zaufaniu w stosunku do przywódcy. - legalna- do jej sprawowania uprawniony jest ten kto działa w ramach przyznanych mu kompetencji określonych przez obowiązujący porządek normatywny. WŁADZA POLITYCZNA - Wraz z rozwojem monarchii stanowej oraz parlamentaryzmu pojęcie społ. politycznego rozciągano na grupy uprzywilejowane, które uzyskiwały możliwość uczestniczenia w procesach decyzyjnych, nabywały podmiotowość polityczną. - Np.; partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje, ruchy społeczne, związki zawodowe, duże organizacje gospodarcze itp. - W relacji między partią a państwem- zdolność narzucania woli danej partii parlamentowi tylko dlatego, ze ma ona dostatecznie dużo mandatów poselskich. WŁADZA PUBLICZNA - zdolność podmiotów uprawnionych do narzucania woli podmiotom podporządkowanym w tych dziedzinach życia społecznego, które dotyczą wszystkich osób i organizacji podległych i są dostępne dla ogółu, a zatem powszechne oraz jawne. 1 deprywacja- postępowanie eksperymentalne polegające na radykalnym ograniczeniu komuś dopływu wszelkich bodźców przez dłuższy czas. WŁADZA PAŃSTWOWA - zdolność organów państwa (ustawodawczych, wykonawczych i sądowych) do narzucania woli osobom i organizacjom podległym w drodze aktów normatywnych, decyzji i postanowień administracyjnych, orzeczeń sądowych, wezwań- pod groźbą zastosowania zalegalizowanego przymusi fizycznego w razie niewykonania lub naruszenia zawartych w nich treści. -Ma charakter władzy politycznej i jest częścią władzy publicznej może legalnie stosować przymus. Skuteczna powinna być już sama groźba stosowania go. -Nagradzanie za dobre zachowanie (odznaczenia, ordery) karanie za złe zachowanie. dysponuje różnego rodzaju środkami materialnymi, decyduje o ich podziale, wykorzystaniu itp. Informacje- kontrola informacji większa lub mniejsza w zależności od ustroju.(kto je może przekazać jak r kiedy itp.) Formy decyzji władzy państwowej - akty normatywne i prawne - decyzje administracyjne - orzeczenia wyroki sądów - wezwanie do określonego zachowania np.; prośba wylegitymowania się przed policja etc. AUTORYTET „ktoś ma autorytet", „ktoś jest autorytetem" - przypisany zarówno predyspozycjom, jak i przyznanym mu uprawnieniom. - termin ten oznacza również pewne cechy osobiste człowieka wynikające z jego wiedzy, doświadczenia, umiejętności, dzięki którym może on wpływać na postępowanie innych. Może to czynić celowe, a także niezależnie od swojej woli.

(…)

… i podstawowych zasad systemu, czyli swego rodzaju systemu wartości b) wyróżnienie tych ideałów, celów i zasad, które pomagają w interpretacji przeszłości, tworzą podstawę do oceny teraźniejszości, wyznaczają wizję przyszłości
2) strukturalna - opiera się na przekonaniu o prawowitym, legalnym i praworządnym charakterze norm reżimu politycznego. W zakres tego rozumienia wchodzi również akceptacja społeczna…
….
-uznanie autorytetu politycznego rządzących.
-Opiera się na czynnym, dobrowolnym przyzwoleniu rządzonych
Legitymizacja władzy poprzez wybory- w wyborach istotna jest frekwencja.
Władze można ograniczyć dając społeczeństwu pewnego rodzaju środki prawne- poprzez np. referenda, inicjatywy ustawodawcze.
Społeczeństwo może użyć także środków pozaprawnych chcąc wyrazić swoją dezaprobatę- obywatelskie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz