FORMA PANSTWA. KONTROWERSJE WOKÓł POJĘCIA TYP PAŃSTWA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
FORMA PANSTWA. KONTROWERSJE WOKÓł POJĘCIA TYP PAŃSTWA - strona 1 FORMA PANSTWA. KONTROWERSJE WOKÓł POJĘCIA TYP PAŃSTWA - strona 2

Fragment notatki:


IV - ELEMENTY DEFINICJA PAŃSTWA   Nazwa państwa wykształciła sie w dość długim procesie historycznym. W starożytności nazwa państwa wskazywała na ewolucję instytucji i poglądów. W czasach nowożytnych - pojęcie ujednolicono, a współczesnie to nazwa przyjęta przez wszystkie narody na okreslenie politycznej organizacji każdego narodu.   Starożytni Grecy - państwo - polis = miasto   Gdy chciano mówić o państwie w ogóle w Grecji, używano wyrazu - wspólnota = ogół obywateli   U Rzymian, państwo jako gmina obywatelska - civitas                                       wspólnota ludzka - res publica; używa się tez terminów populus i gens     Rozszerzanie terytoriów i potęgi Rzymu prowadzi do nazwy imperium. W późniejszym okresie - res publica = status(ustrój) dla oznaczenia państwa (status Romanus).   W średniowieczu - dla państwa o ustroju monarchistycznym - regnum, regno, reign, Reich . Spotyka się - terra, terre, Land . Posługiwano się terminami rzymskimi - civitas, res publica dla państw i gmin miejskich.   Res publica- we Włoszech dla republik miejskich.   XV/XVI w.- we Włoszech w zycie wchodzi termin stato, z łacińskiego - status, uzywany do określania ustroju w średniowieczu. Przedstawicielem włoskiej myśli renesansowej był Niccolo Machiavelli. Jego słynne dzieło - ''Książe".   Termin państwo przenika do Francji gdzie przedstawicielem jest Jean Bodin, "Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej".   Do Niemiec termin ten przenika wiek później jako termin - Staat - państwo - stan prowincji. Georg Jellinek, "Ogólna nauka o pańswie".   W Polsce, terminologa państwa ukształtowała się pod wpływem wolnościowego ustroj udemokracji szlacheckiej, jakos ogólne znaczenie państwa, stosowany do monrachii. Andrzej Frycz Modrzewski, "O poprawie Rzeczypospolitej". dziejach narodu polskiego do określenia państwa używano - republika, rzeczpospolita, regnum, królestwo, policja, korona.   Składniki konstytutywne państwa: ludność państwa- ogół osób fizycznych zamieszkujących terytorium anego państwa,podległych jego jurysdykcji; w wększości obywatele pozostający w stałej więzi prawnej z państwem oraz cudzoziemcy okresowo lub przypadkowo przebywający na terenie państwa; status prawny regulują organy państwowe; sprawy obywatela należą do wyłącznej kompetencji państwa;

(…)

… państwowej  wstosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz od wszelkiej władzy wobec państwa; tylko państwo dysponuje władzą nadrzędną, nieograniczoną; spod władzy suwerennej państwa ciężko się wydostać; suwerenność zewnętrzna i wewnętrzna; teoria suwereności władzy państwowej wg Jean'a Bodin'a; w stosunkac między państwami suwerennymi występuje współzależność; suwerenność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz