Forma państwa i kontrowersje wokół niej.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Forma państwa i kontrowersje wokół niej. - strona 1 Forma państwa i kontrowersje wokół niej. - strona 2 Forma państwa i kontrowersje wokół niej. - strona 3

Fragment notatki:


V - FORMA PAŃSTWA. KONTROWERSJE WOKÓŁ POJĘCIA TYP PAŃSTWA.   Forma państwa - to posób sprawowania władzy oraz organizowania życia politycznego i społecznego w państwie. Forme państa charakteryzuje się ze względu na:   *formę rządów struktura najwyższych organów państwowych, ich wzajemne relacje i sposób powoływania głowy państwa   *reżim polityczny sposób rządzenia państwem, metody i techniki sprawowania władzy   *ustrój terytorialny państwa struktura terytorialna, zakres samodzielności władz lokalnych, podział kompetencji między władze centralne a lokalne   Podział państw ze względu na formę rządów - REPUBLIKA - forma rzadów wktórej najwyższa władza nalezdo organu wybieranego na okreslony czas przez obywateli, republiki można podzielić na :   arystokratyczne -władze wybieane przez wąskie grupy, wyodrębnione ze względu na pochodzenie lub zamozność(wystepowały w przeszłości)   demokratyczne- władze wybierane przez ogół obywateli (współczesne republik ieuropejskie np.Polska, Niemcy, Francja)   MONARCHIA- forma rządów , w której najwyższym organem jest monarcha (król, cesarz, sułtan, faraon) ,a ludnosc tworzy grupę poddanych . Monarcha swoją funkcje najcześciej sprawuje dożywotnio. Z e względu na sposób uzyskania władzy przez władcę monarchie mozna podzielić na:   dziedziczną- monarcha uzyskuje władze przez dziedziczenie np. Wielka Brytania, Hiszpania   elekcyjną- monarcha uzyskuje władze przez wybór np.RP w okresie nowożytnym   MONARCHIE ze względu na zakres władzy monarchy można podzielić na:   nieograniczone- włądza monarchy jest niczym nieograniczona   ograniczone- włądza monarchy jest ograniczona przez konstytucję   Formy monarchii - despotyczna - król sprawował pełną władzę, byłwłąścicielem całej ziemi w państwie, miał nieograniczoną władze nad obywatelami, pełnił funkcje najwyższego kapłana,a niekiedy uważany byłza istote boską. Forma rozpowszechniona w starozytności m.in Egipt pod panowaniem faraonów.   patrymonialna- monarcha miał silną pozycję polityczną i ekonomiczną- był właścicielem całej ziemi w państwie, mógł swobodnie dysponować ziemią, jego władza miała sankcje religijną np. wczesnośredniowieczna Europa   stanowa- powstała w związku ze wzrostem politycznego i ekonomicznego znaczenia stanów, władza monrachy w dalszym ciągu była bardzo silna jednak ograniczona ogólnokrajową reprezentacja stanów(parlament, stany generalne), która miała uprawnienia opiniodawczo-doradcze, narodziła się a przełomie XIII/ XIV w. w Anglii i Francji

(…)

….                                                          Podział państw ze względu na ustrój terytorialny                                                                                                                     państwa unitarne                                                                                     państwa złożone                                                                                                               -jednostki…
… i prawodawczych                                    funkcjonowania państwa np. polityka obronną                                                                                                                - państwa unitarne np.Polska, Wegry,Hlandia                   państwa scentralizowane                                                    państwa zdecentralizowane                                                           federacje          konfederacje                  unie państw   władze centralne maja bardzo szeroki                                       władze centralne nie mają uprawnień,                                jednostki podziału           luźny związek                   unia personalna, zakres kompetencji, podejmują decyzje                                   aby wpływać na sprawy przekazane do                             teryt.,mają pewien            suwerennych                      unia realna, w sprawach lokalnych, organy lokalne                                  kompetencji organów lokalnych                                       zakres samodzielności      państw powołany            (unie  zprzeszłości) maja bardzo wąskie uprawnienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz