Forma państwa-opracowanie - TYP PAŃSTWA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Forma państwa-opracowanie - TYP PAŃSTWA - strona 1 Forma państwa-opracowanie - TYP PAŃSTWA - strona 2 Forma państwa-opracowanie - TYP PAŃSTWA - strona 3

Fragment notatki:

V - FORMA PAŃSTWA. KONTROWERSJE WOKÓŁ POJĘCIA TYP PAŃSTWA.
Forma państwa - to posób sprawowania władzy oraz organizowania życia politycznego i społecznego w państwie. Forme państa charakteryzuje się ze względu na:
*formę rządów struktura najwyższych organów państwowych, ich wzajemne relacje i sposób powoływania głowy państwa
*reżim polityczny
sposób rządzenia państwem, metody i techniki sprawowania władzy
*ustrój terytorialny państwa
struktura terytorialna, zakres samodzielności władz lokalnych, podział kompetencji między władze centralne a lokalne
Podział państw ze względu na formę rządów -
REPUBLIKA - forma rzadów wktórej najwyższa władza nalezdo organu wybieranego na okreslony czas przez obywateli, republiki można podzielić na :
arystokratyczne -władze wybieane przez wąskie grupy, wyodrębnione ze względu na pochodzenie lub zamozność(wystepowały w przeszłości)
demokratyczne- władze wybierane przez ogół obywateli (współczesne republik ieuropejskie np.Polska, Niemcy, Francja)
MONARCHIA- forma rządów , w której najwyższym organem jest monarcha (król, cesarz, sułtan, faraon) ,a ludnosc tworzy grupę poddanych . Monarcha swoją funkcje najcześciej sprawuje dożywotnio. Z e względu na sposób uzyskania władzy przez władcę monarchie mozna podzielić na:
dziedziczną- monarcha uzyskuje władze przez dziedziczenie np. Wielka Brytania, Hiszpania
elekcyjną- monarcha uzyskuje władze przez wybór np.RP w okresie nowożytnym
MONARCHIE ze względu na zakres władzy monarchy można podzielić na:
nieograniczone- włądza monarchy jest niczym nieograniczona
ograniczone- włądza monarchy jest ograniczona przez konstytucję
Formy monarchii -
despotyczna - król sprawował pełną władzę, byłwłąścicielem całej ziemi w państwie, miał nieograniczoną władze nad obywatelami, pełnił funkcje najwyższego kapłana,a niekiedy uważany byłza istote boską. Forma rozpowszechniona w starozytności m.in Egipt pod panowaniem faraonów. patrymonialna- monarcha miał silną pozycję polityczną i ekonomiczną- był właścicielem całej ziemi w państwie, mógł swobodnie dysponować ziemią, jego władza miała sankcje religijną np. wczesnośredniowieczna Europa
stanowa- powstała w związku ze wzrostem politycznego i ekonomicznego znaczenia stanów, władza monrachy w dalszym ciągu była bardzo silna jednak ograniczona ogólnokrajową reprezentacja stanów(parlament, stany generalne), która miała uprawnienia opiniodawczo-doradcze, narodziła się a przełomie XIII/ XIV w. w Anglii i Francji


(…)

… ze względu na ustrój terytorialny państwa unitarne państwa złożone
-jednostki podziału teryt. nie mają -cześci skłądowe państwa mają duży stopień
samodzielności politycznej i samodzielności, mi.in posiaają własne organy prawodawcze,
są podporządkowane organom i sądownicze
ogólnopaństwowym
- na terenie państwa obowiązuje - ogólnopaństwowe instytucje zajmują się jedynie jednolity system prawa, obywatelstwo, wybranymi dziedzinami wspólnego
system organów sądowych i prawodawczych funkcjonowania państwa np. polityka obronną
- państwa unitarne np.Polska, Wegry,Hlandia
państwa scentralizowane państwa zdecentralizowane federacje konfederacje unie państw
władze centralne maja bardzo szeroki władze centralne nie mają uprawnień, jednostki podziału luźny związek unia personalna,
zakres kompetencji, podejmują decyzje aby wpływać na sprawy przekazane do teryt.,mają pewien suwerennych unia realna, w sprawach lokalnych, organy lokalne kompetencji organów lokalnych zakres samodzielności państw powołany (unie zprzeszłości)
maja bardzo wąskie uprawnienia politycznej np.Niemcy dla realizacji
okreslonych celów
wąski zakres kompetencji
pozostawiony organom ogólnopaństwowym np. Wielka Brytania
CENTRALIZACJA I DECENTRALIZACJA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz